Actieagenda Utrechtse economie

De Utrechtse economie moet zo veel mogelijk bijdragen aan de maatschappelijke doelen van de stad. Dat is het uitgangspunt van de Actieagenda Economie ’23-’26. In de actieagenda laten we zien wat de gemeente doet en wil gaan doen op economisch gebied. Op het thema economie hebben we flinke ambities.

Elk jaar stelt de gemeente een rapportage op over de voortgang van de Actieagenda Economie. De voortgangsrapportage 2024 is op dinsdag 16 april door het college vastgesteld.

Lees de voortgangsrapportage 2024

Over het algemeen gaat het goed met de Utrechtse economie; we zijn de meest competitieve regio van Europa, ontwikkelen veel belangrijke innovaties en hebben goede baankansen voor jongeren. Daarom is het gezond houden van de Utrechtse economie een belangrijk deel van het plan.

We willen naar een economie die bijdraagt aan de stad van de toekomst en die inspeelt op de (gaten in) de huidige arbeidsmarkt. Daarom willen we ondernemers aantrekken en motiveren die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. We hebben hen namelijk hard nodig om onze doelen te bereiken.

Welvaart en gezondheid

We willen graag een gezonde economie, met voldoende banen en ondernemers, waarin we zorgen voor onze leefomgeving en inwoners. Zo brengen we niet alleen meer welvaart en gezondheid in Utrecht. En zetten we Utrecht neer als Heart of Health.

In de actieagenda staat geen nieuw beleid. Wel laten we zien wat de gemeente Utrecht doet op het gebied van economie. En kondigen we op een aantal onderwerpen nieuw beleid aan. We brengen onze basis op orde: wat wij doen voor ondernemers die het zwaar hebben, meer onderzoek en evaluaties en mensen om dit werk te doen. En we gaan extra aan de slag om in gesprek te gaan met netwerken van Utrechtse ondernemers.

Groei van banen op belangrijke thema’s

Economische groei is geen doel op zich. We gaan voor brede welvaart. Daarom sturen we op groei van banen op belangrijke maatschappelijke thema’s zoals de klimaatcrisis, het tekort aan betaalbare woningen en kansenongelijkheid. We houden rekening met de grenzen van de planeet en zorgen dat iedereen mee kan doen.

Utrechtse Nieuwe Economie Index

Om Utrechtse bedrijven aan te moedigen mee te bewegen naar deze nieuwe economie hebben we de de Utrechtse Nieuwe Economie Index ( Utrechtse NEx) ontwikkeld. Zo brengen we de bijdrage van het Utrechtse bedrijfsleven aan maatschappelijke doelen in beeld. De index laat bijvoorbeeld zien hoe het gaat met de verduurzaming van de economie, zoals inclusief ondernemen, echte prijzen, transparante ketens, nieuwe rijkdom, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie.

Lees de 1e resultaten uit de Utrechte NEx

Slim gebruik maken van groei van de stad

De groei van het aantal banen moet ongeveer gelijklopen met de groei van het aantal inwoners in de stad. Dat betekent slim gebruik maken van de ruimte in de stad en verduurzamen. We geven voorrang aan bedrijven die werken met gezondheid of het hergebruiken van producten. De binnenstad en wijkcentra worden meer ontmoetingsplekken.

Deze veranderingen vragen misschien om andere vaardigheden van mensen en een andere manier van leren. We willen dat mensen makkelijk over kunnen stappen naar beroepen in bijvoorbeeld zorg, ICT, bouw en onderwijs. Een leven lang leren is belangrijk. Daarom helpen we met scholing en het leren van digitale vaardigheden.

Tot slot willen we ondernemers helpen om klaar te zijn voor de toekomst. We helpen innovatieve bedrijven en talenten die producten of diensten maken voor een gezonde en duurzame wereld. Dat doen we bijvoorbeeld met subsidies, advies en ondersteuning.

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

14 030

E-mail

werkvooriedereen@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur