Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Utrecht koopt jaarlijks voor ongeveer 700 miljoen euro in, van asfalt en bushaltes tot catering en sportvelden. Met deze inkopen willen we ook onze maatschappelijke doelen bereiken. We vragen organisaties om slimme, eerlijke en duurzame oplossingen.

Met ons nieuwe beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven & Inkopen (MVOI) willen we dit verder verbeteren.

Bekijk het volledige uitvoeringsprogramma MVOI

Vervolg op Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Dit nieuwe beleid is het vervolg op het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) van maart 2018. We voegen de ‘O’ van ‘opdrachtgeven’ toe, om opdrachtgevers binnen de organisatie duidelijke voorwaarden te geven voor het inkopen. Zodat opdrachtgevers deze voorwaarden vanaf het begin van elk project meenemen.

5 thema’s

In het nieuwe beleid werken we met 5 thema’s die aansluiten op de doelen van de gemeente.

 1. Klimaat: we willen dat organisaties waarbij we inkopen maatregelen nemen tegen klimaatverandering. Denk aan minder CO2, de energietransitie versnellen en duurzaam vervoer.
 2. Circulaire economie: we willen in Utrecht in 2050 volledig circulair zijn. Dat betekent dat we afval en grondstoffen opnieuw gebruiken. Dit vragen we ook aan de organisaties waarbij we inkopen.
 3. Gezonde leefomgeving: we willen het milieu minder vervuilen en de leefomgeving verbeteren voor mensen, planten en dieren. Dat betekent schone lucht, water en grond, meer groen en ruimte om te sporten en te bewegen. Organisaties waarbij we inkopen werken hier aan mee.
 4. Sociale en gezonde stad: we willen dat alle Utrechters kunnen meedoen. En dat iedereen gezond is en vrij om zichzelf te zijn. Dat betekent werk voor iedereen, bestaanszekerheid en kleinere verschillen in gezondheid. Ook stimuleren we ondernemers die werken aan maatschappelijke doelen, de zogenaamde impactondernemers
 5. Ketenverantwoordelijkheid: veel van wat wij inkopen wordt gemaakt in landen waar mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu niet altijd beschermd zijn. En dit komt zeker ook voor in Nederland. Wij vragen organisaties waarbij we inkopen om te controleren en zorgen dat producten op eerlijke en schone manier worden gemaakt en vervoerd.

Verbeteringen in de organisatie

We werken aan 6 verbeteringen in de organisatie om meer invloed te hebben op deze thema’s. En om het proces van inkopen te verbeteren.

 1. MVOI-thema’s vertalen naar inkoopregels: we gaan de doelen en regels rond inkopen duidelijker maken, samen met alle afdelingen. Zodat we de resultaten ook beter kunnen zien.
 2. Versterken opdrachtgeven met impact: de opdrachtgever heeft al ver voor het inkoopproces invloed op wat we uiteindelijk inkopen. We willen de rol van de opdrachtgever duidelijker maken en versterken. Daarvoor geven we aandacht aan onderwerpen waarmee we de meeste impact verwachten (zie onder). En maken we daarvoor samen plannen voor het inkopen.
 3. MVOI sterker in inkoopproces en contractmanagement: MVI is al standaard onderdeel van inkoopprocessen bij de gemeente. We willen dat de afdelingen dit nog beter voorbereiden. We willen dit nog beter ondersteunen, met tips en hulpmiddelen. En we willen dat er betere controle komt op de uitvoering van het contract.
 4. Onderzoek naar resultaten: we willen beter weten hoe MVOI helpt bij onze maatschappelijke doelen. En wat de resultaten zijn van projecten en inkopen. Daarom gaan we dat beter onderzoeken.
 5. Betere communicatie: we laten succesvolle voorbeelden zien met veel impact.
 6. Meer kennis: we vergroten onze kennis van MVOI.

Bij deze verbeteringen beschreven we 25 activiteiten. Deze activiteiten vindt u in bijlage 5 van het uitvoeringsprogramma.

Onderwerpen met meeste impact

Op deze onderwerpen verwachten we de meeste impact met inkopen.

 • Wegen en fietspaden
 • Groen, spelen en toestellen
 • Riolering en waterbeheer
 • Bruggen en tunnels
 • Sportvelden
 • Energie
 • Vastgoed
 • Facilitair en huisvesting
 • ICT
 • Eigen vervoer
 • Afval verwerken
 • Sociaal domein

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier