Veiligheidsbeleid

Rijdende politiewagen

De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar de veiligheidsdoelen vast.

De gemeente zorgt voor handhaving van de openbare orde en heeft doelen op het gebied van hulpverlening door de politie (artikel 38b, lid 1 Politiewet 2012). Gemeenten hebben de leiding over de lokale aanpak van veiligheid.

Veiligheidsplan

In het veiligheidsplan staan de afspraken tussen de gemeente en de (veiligheids)partners. Daarnaast staan er doelen en prioriteiten in die gemeente, openbaar ministerie en politie hebben voor veiligheid in Utrecht in deze periode. En de inzet van gemeente en partners om die doelen te bereiken.

Het Integrale Veiligheidsplan 2019-2022 (pdf, 512 kB)

De onderwerpen op het gebied van Veiligheid komen aan de orde in de raadscommissie Mens en Samenleving. En soms in andere commissies als er raakvlakken zijn met onderwerpen die daar worden besproken.

Algemene plaatselijke verordening (APV)

Elke gemeente heeft een Algemene plaatselijke verordening. In een APV staan regels die voor iedereen in de gemeente Utrecht gelden. Bijvoorbeeld regels voor het uitlaten van honden, voor het gebruikmaken van de openbare ruimte, voor het organiseren van evenementen.

Onderzoek en veiligheidscijfers

Verschillende onderzoeken laten trends zien op het gebied van bijvoorbeeld jeugdoverlast, criminaliteit, autokraak en woninginbraak. Bekijk onderzoeksresultaten op het gebied van de veiligheid bij cijfers en publicaties.

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112