Veiligheidsbeleid

Rijdende politiewagen

De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar de veiligheidsdoelen vast.

De gemeente zorgt voor handhaving van de openbare orde en heeft doelen op het gebied van hulpverlening door de politie (artikel 38b, lid 1 Politiewet 2012). Gemeenten hebben de leiding over de lokale aanpak van veiligheid.

Veiligheidsagenda 2023-2026

We willen een veilige en fijne stad voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. In een veilige omgeving leven mensen gezonder en is er meer kans op een goede toekomst. We werken daar aan door criminaliteit en overlast aan te pakken en te voorkomen. En door krachtig op te treden bij verstoringen van de openbare orde of crises.

We schijven elke 4 jaar een veiligheidsplan, samen met onze (veiligheids)partners. Met daarin onze belangrijkste doelen voor een veilig Utrecht. De gemeenteraad heeft het veiligheidsplan voor 2023-2026 vastgesteld op 16 mei 2023.

Lees de Veiligheidsagenda 2023-2026

Algemene plaatselijke verordening (APV)

Elke gemeente heeft een Algemene plaatselijke verordening. In een APV staan regels die voor iedereen in de gemeente Utrecht gelden. Bijvoorbeeld regels voor het uitlaten van honden, voor het gebruikmaken van de openbare ruimte, voor het organiseren van evenementen.

Onderzoek en veiligheidscijfers

Verschillende onderzoeken laten trends zien op het gebied van bijvoorbeeld jeugdoverlast, criminaliteit, autokraak en woninginbraak. Bekijk onderzoeksresultaten op het gebied van de veiligheid bij cijfers en publicaties.

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112