Beleid voor toezicht en handhaving

Het werk van toezicht en handhaving is heel divers. Van parkeercontroles, handhavingsacties in wijken tot de aanpak van huisjesmelkers. Daarmee leveren we een bijdrage aan een gezonde, leefbare en veilige stad.

Handhavingsprogramma 2023

In 2023 geven we extra aandacht aan deze onderwerpen:

 • Verkeerd aangeboden huis- en grofvuil
 • Bedrijfsafval binnenstad
 • Uitstallingen binnenstad
 • Uitbreiding betaald parkeren
 • Handhaving fietsparkeren
 • Snorfietsen op de rijbaan
 • Proef speed pedelecs (snelle elektrische fiets)
 • Proef verkeershandhaving
 • Lachgasverbod, aanpak straatintimidatie en overlast
 • Tegengaan maatschappelijke onrust
 • Ondermijnende criminaliteit
 • Uitvoeringsprogramma ‘Beschermen bestaande woningvoorraad’
 • Huurteam
 • Wet kwaliteitsborging bouw
 • Bouwregels in Utrecht
 • Sekswerk: uitwerking commissie Sorgdrager

Handhavingsverslag 2022

In het handhavingsverslag staan de belangrijkste resultaten van toezicht en handhaving. In 2022 kregen we 25.000 meldingen van Utrechters over de openbare ruimte en 4.500 over de bebouwde omgeving.

Utrechters melden het meest over:

 1. parkeeroverlast
 2. verkeerd aangeboden afval
 3. achtergelaten kliko’s
 4. brom/snorfietsen – hinderlijk geplaatst
 5. wrak van caravan, aanhanger, bromfiets, scooter of ander voertuig

Een aantal resultaten van toezicht en handhaving in 2022:

 • 16.000 brom/snorfietsen verwijderd.
 • Ruim 73% van de bedrijfspanden heeft minimaal Label C. Landelijk was dit percentage 55%.
 • 868 boetes voor verkeerd aangeboden afval.
 • Ondermijningscontroles op ruim 200 locaties.
 • 1.316 boetes uitgedeeld aan snorfietsers op de rijbaan.

Bekijk alle cijfers in het handhavingsverslag 2022

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112