Bestuur en organisatie College van B en W

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht in de hal van het Stadskantoor

Het Utrechtse college bestaat uit (staand van links naar rechts): wethouder Diepeveen, burgemeester Van Zanen, wethouder Everhardt en gemeentesecretaris Haanen. Zittend van links naar rechts: wethouder Jansen, wethouder Kreijkamp, wethouder Van Hooijdonk en wethouder Geldof. Fotograaf: Ilvy Njiokiktjien.

Het dagelijks bestuur van de stad heet het college van burgemeester en wethouders. D66, GroenLinks, VVD en SP vormen samen het college van Utrecht. In het coalitieakkoord hebben de partijen nieuwe ambities geformuleerd. Ook hebben zij extra geld gereserveerd voor:

  • economische ontwikkeling
  • onderwijs
  • duurzaamheid
  • zorg
  • werkgelegenheid

Utrecht maken we samen

Het college van burgemeester en wethouders richt zich de komende jaren op goed samenwerken. Dit doen zij binnen én buiten het stadhuis, met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

De drie pijlers van het coalitieakkoord zijn:

Bekijk het Coalitieakkoord 2014-2018: Utrecht maken we samen.

Collegebesluiten en raadsstukken

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks. Die bijeenkomsten zijn niet openbaar. Hier vindt u de collegebesluiten.

Op de pagina met collegebesluiten staat in de linkerkolom een keuzemenu. Hier vindt u ook de raadsvoorstellen, brieven en memo’s van het college aan de gemeenteraad en raadscommissies.

Hulp en contact College van B en W

Telefoon

14 030

Algemene vraag

Reactieformulier

Contact per collegelid

Contactpagina

Persvoorlichting en collegecommunicatie

Contactpagina pers