Burgemeester en wethouders

Het Utrechts college bestaat uit 8 leden: de burgemeester en 7 wethouders. Elk lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van de werkzaamheden. Dit noemen we een portefeuille.


Sharon Dijksma

Profiel Sharon Dijksma

Portefeuille

 • Openbare Orde en Veiligheid (inclusief mensenhandel en drugscriminaliteit)
 • Handhaving
 • Ombudszaken
 • Burgerzaken
 • Internationale Zaken en Regionale Samenwerking

Lot van Hooijdonk (GroenLinks)

Profiel Lot van Hooijdonk

Portefeuille

 • Eerste locoburgemeester
 • Mobiliteit
 • Energie en Klimaat
 • Ruimtelijke projecten: Lunetten-Koningsweg en Overvecht
 • Wijk Zuid
 • Wijk Vleuten-De Meern

Eelco Eerenberg (D66)

Profiel Eelco Eerenberg

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening
 • Onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting, bibliotheek)
 • Volksgezondheid
 • Drugs
 • Sekswerk
 • Ruimtelijke projecten Zuidkant: Groot Merwede (inclusief Merwedekanaalzone, Stationsgebied, Westraven, A12-zone), Rijnenburg
 • Wijk Leidsche Rijn

Dennis de Vries (PvdA)

Profiel Dennis de Vries

Portefeuille

 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Wijk- en Buurtaanpak
 • MBO
 • Vastgoed
 • Wijk Zuidwest
 • Wijk Noordwest

Eva Oosters (Student & Starter)

Profiel Eva Oosters

Portefeuille

 • Cultuur
 • Evenementen
 • Sport
 • Participatie
 • Milieu en Emissieloos vervoer
 • Wijk Binnenstad
 • Wijk Oost

Rachel Streefland (ChristenUnie)

Profiel Rachel Streefland

Portefeuille

 • Asiel en Integratie
 • Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
 • Samen voor Overvecht
 • Erfgoed (inclusief werven)
 • Personeel en Organisatie
 • Wijk Overvecht

Linda Voortman (GroenLinks)

Profiel Linda Voortman

Portefeuille

 • Werk en inkomen
 • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Welzijn
 • Diversiteit en Inclusie
 • Grondzaken
 • Groen
 • Dierenwelzijn
 • Publieksdienstverlening
 • Wijk West

Susanne Schilderman (D66)

Profiel Susanne Schilderman

Portefeuille

 • FinanciĆ«n (inclusief Belastingen, Control, Subsidies)
 • Economische Zaken
 • Circulaire Economie
 • Openbare ruimte
 • Markten en Havens
 • Ruimtelijke projecten: Utrecht Science Park
 • Wijk Noordoost

Gabrielle Haanen

Profiel Gabrielle Haanen

 • Gemeentesecretaris
 • Adviseur college van B en W
 • Algemeen directeur ambtelijke organisatie

Foto's: gemeente Utrecht, Jeroen van der Meyde, Robert Oosterbroek en Bas van Setten.

Hulp en contact College van B en W

Telefoon

14 030

Algemene vraag

Reactieformulier

Contact per collegelid

Contactpagina

Woordvoering en collegecommunicatie

Contactpagina pers