Burgemeester Sharon Dijksma

Portefeuille

  • Openbare Orde en Veiligheid (inclusief mensenhandel en drugscriminaliteit)
  • Handhaving
  • Ombudszaken
  • Burgerzaken
  • Internationale Zaken en Regionale Samenwerking

Sharon Dijksma is sinds 16 december 2020 burgemeester van Utrecht.

In 1994 werd ze gekozen als Kamerlid voor de PvdA. Zij was van 2007-2010 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 2012-2015 staatssecretaris van Economische Zaken en van 2015-2017 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Van 2018-2020 was zij wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit van de gemeente Amsterdam.

Sharon Dijksma is de 332e burgemeester van Utrecht. Als burgemeester zet zij zich in voor een veilige, gezonde en klimaatneutrale stad en voor gelijke kansen voor iedereen. Daarbij wil zij zich in het bijzonder richten op de jongeren in de stad, omdat zij het nodig hebben en het verdienen dat Utrecht investeert in hun toekomst. Ook ziet zij het als haar verantwoordelijkheid om als bruggenbouwer op te treden tussen de partijen en instanties die samen de stad maken, en om de Utrechtse belangen te behartigen in zowel Den Haag, Europa als internationaal.

Foto's

De foto’s op deze pagina mag u gebruiken voor publicatie. Klik op de foto's voor een hoge resolutie.

Contact

Houd er rekening mee dat de agenda van burgemeester Sharon Dijksma veranderlijk is en er altijd iets tussen kan komen. Daardoor kan het voorkomen dat afspraken op korte termijn worden gewijzigd of geannuleerd. Onder dit voorbehoud worden afspraken in haar agenda opgenomen. Probeer een verzoek ruim op tijd voor de datum van uw bijeenkomst te versturen. Nodigt u de burgemeester binnen 4 weken voor aanvang van uw bijeenkomst uit, dan is de kans groot dat dit niet meer in te passen is.

  • U kunt de burgemeester een bericht sturen.
  • U kunt de burgemeester uitnodigen voor het bijwonen van een activiteit.
  • U kunt de burgemeester vragen om een bijdrage aan een publicatie, bijvoorbeeld het schrijven van een voorwoord of een aanbeveling.

Voor andere vragen kunt u mailen naar secretariaatburgemeester@utrecht.nl.

Hulp en contact Burgemeester Sharon Dijksma

Telefoon

14 030

Postadres

Burgemeester Sharon Dijksma
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT