Cv en nevenfuncties Sharon Dijksma

Personalia

Geboren op 16 april 1971 in Groningen
Gehuwd, 3 kinderen

Opleiding

 • VWO, Groningen
 • Rechten, Rijksuniversiteit Groningen (niet voltooid)
 • Bestuurskunde, Universiteit Twente (niet voltooid)

Werkervaring

 • Vanaf 16 december 2020: burgemeester van Utrecht
 • 2018 - 2020: Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit, Gemeente Amsterdam
 • 2017 - 2018: Lid Tweede Kamer voor de PvdA
 • 2015 - 2017: Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu, kabinet Rutte-Asscher
 • 2012 - 2015: Staatssecretaris Economische Zaken, kabinet Rutte-Asscher
 • September 2012 - december 2012: ZZP-er met adviespraktijk op het gebied van strategie en management
 • 2010 - 2012: Lid Tweede Kamer voor de PvdA
 • 2007 - 2010: Staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 4e kabinet-Balkenende
 • 1994 - 2007: Lid Tweede Kamer voor de PvdA

Q.q. nevenfuncties

 • Regioburgemeester Politie-eenheid Midden-Nederland
 • Voorzitter bestuur Veiligheidsregio Utrecht
 • Auditeur van Rekening Fundaties Vrijvrouwe van Renswoude
 • Lid bestuur De Winter-Heijnsiusstichting
 • Superintendent Evert Zoudenbalchhuis
 • Voorzitter Economic Board Utrecht
 • Voorzitter VNG
 • Bestuurslid Stichting MIND Us
 • Lid adviesgroep Secretaris-Generaal VN (Advisory Group on Local and regional Governments)

Erefuncties

 • Ambassadeur Stichting Mag ik dan bij Jou
 • Ambassadeur Stichting Met je Hart
 • Ambassadeur Stichting SingelSwim Utrecht
 • Beschermvrouwe Muziekids Studio
 • Beschermvrouwe Reddingsbrigade Utrecht
 • Beschermvrouwe Stichting Utrechtse Klokkenspel Vereniging
 • Beschermvrouwe Utrechts Operakoor
 • Beschermvrouwe Utrechts Sprookjestheater
 • Lid van het Comité van Aanbeveling Stichting Lustrum Opera van het Utrechts Studenten Concert
 • Lid van het Comité van aanbeveling van de 98e Almanakredactie der U.V.S.V./N.V.V.S.U.
 • Lid van het Comité van aanbeveling van het Bevrijdingsfestival Utrecht
 • Lid van het Comité van aanbeveling van de Nationale Haringpartij
 • Lid van het Comité van aanbeveling van het Nederlands Studenten Kamerorkest
 • Lid van het Comité van aanbeveling van NWSV Helix
 • Lid van het Comité van aanbeveling van de Utrechtse Psychologie Vereniging Alcamaeon
 • Lid van het Comité van Aanbeveling Stichting Utrechts Studentenkoor en Orkest
 • Lid van VVAO (Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding) afdeling Utrecht

Overig

 • Eigenaar van een verhuurde pied-a-terre in Den Haag, voor deze verhuur is door de gemeente Den Haag een huisvestingsvergunning verleend.

Alle nevenfuncties van burgemeester Dijksma zijn onbetaald.


CV and ancillary positions in English

Personal details

Born on 16 April 1971 in Groningen
Married, 3 children

Education

 • Secondary education, Groningen
 • Law, University of Groningen (did not graduate)
 • Public administration, University of Twente (did not graduate)

Work experience

 • Since 16 December 2020: Mayor of Utrecht
 • 2018–2020: Council member responsible for Traffic and Transport, Water and Air Quality, Municipality of Amsterdam
 • 2017–2018: Member of the House of Representatives, PvdA
 • 2015–2017: State Secretary for Infrastructure and Environment, Rutte-Asscher cabinet
 • 2012–2015: State Secretary for Economic Affairs, Rutte-Asscher cabinet
 • September 2012–December 2012: Self-employed, strategy and management consultancy
 • 2010–2012: Member of the House of Representatives, PvdA
 • 2007–2010: State Secretary for Education, Culture and Science, 4th Balkenende cabinet
 • 1994–2007: Member of the House of Representatives, PvdA

Work-related ancillary positions

 • Regional Mayor of the Central Netherlands Police Unit
 • Chair of the Utrecht Safety Region Executive Board (intended)
 • Auditor of Accounts for Fundaties Vrijvrouwe van Renswoude
 • Board member of the Winter-Heijnsius Foundation
 • Superintendent of Evert Zoudenbalchhuis
 • Chair of The Association of Netherlands Municipalities

Other ancillary positions

 • Member of the Committee of Recommendation for the National Herring Party
 • Patron of the Utrecht Sprookjestheater
 • Ambassador of the SingelSwim Utrecht Foundation
 • Member of the Committee of Recommendation for the Utrecht Student Choir and Orchestra
 • Patron of the Utrecht Carillon Association Foundation

Other

 • Owner of a rented apartment in The Hague, for which a housing permit has been granted by the municipality of The Hague.

All of Mayor Dijksma's ancillary positions are unpaid.


Contact

 • U kunt de burgemeester een bericht sturen.
 • U kunt de burgemeester uitnodigen voor het bijwonen van een activiteit.
 • U kunt de burgemeester vragen om een bijdrage aan een publicatie, bijvoorbeeld het schrijven van een voorwoord of een aanbeveling.

Voor andere vragen kunt u mailen naar secretariaatburgemeester@utrecht.nl.