College van B en W Lot van Hooijdonk (Groenlinks)

Lot van Hooijdonk

Portefeuille:

 • Verkeer en mobiliteit
 • Duurzaamheid
 • Milieu
 • Wijk West 
 • Wijk Zuid

Utrecht: grote stad met menselijke maat

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland en de vierde gelukkigste stad ter wereld. Voor mij is de uitdaging gezonde groei een plek te geven en wel op zo’n manier dat ons leefklimaat op peil blijft en zelfs verder verbetert. Met de menselijke maat als uitgangspunt.

Slimme oplossingen

Dat vraagt om slimme oplossingen. Slimme vervoersvormen die weinig ruimte innemen en de gezondheid niet of minimaal in gevaar brengen. Slimme manieren van inrichten van de stad waarbij elkaar ontmoeten weer centraal komt te staan.

Utrecht maken we samen

Dat betekent meer ruimte voor de voetganger en fietser. Ook slimme oplossingen rond het energievraagstuk zijn nodig. Over een paar decennia is er geen aardgas uit eigen land meer om de huizen mee te verwarmen. Daar bereiden we ons nu al op voor door nog meer de zon als bron benutten, op te treden als partner van energieleveranciers en samen te zoeken naar andere duurzame alternatieven voor aardgas en door inwoners en bedrijven te ondersteunen met slimme technieken om energie te besparen.  Lees verder bij Utrecht maken we samen.

Utrecht maken we samen (vervolg Utrecht maken we samen)

Het beleid ontwikkelen we bij voorkeur met onze inwoners. Daarom ben ik er bijvoorbeeld trots op dat het ons is gelukt om met willekeurig gekozen burgers het milieu- en energiebeleid van Utrecht te ontwikkelen. Op andere thema’s binnen milieu en mobiliteit organiseer ik ook met regelmaat ‘stadsgesprekken’.

Greep uit resultaten tot op heden

Een greep uit resultaten van afgelopen periode waar ik trots op ben omdat deze bijdragen aan een gezond, aantrekkelijk en bereikbaar Utrecht: 

 • Eerste milieuzone voor personen- en bestelauto’s
 • Meeste zonnepanelen op daken van de G4
 • Koploper e-rijden, intensief zakelijk e-scootergebruik, grootste en schoonste bussenvloot
 • Koploper energiebesparing bedrijven
 • Cirkelstad Utrechtse Regio, trekker namens Economic Board Utrecht
 • Nominatie Fietsstad 2016  door Fietsersbond
 • Geen overschrijdingen op EU-normen luchtkwaliteit
 • Herinrichting van doorgaande wegen naar stadsboulevards en plekken in binnenstad tot verblijfsstraten (draagt bij aan betere luchtkwaliteit en prettige leefomgeving)
 • Stevige gesprekspartner voor energiesector om fossiele brandstoffen tot 0 te reduceren

Beste jonge bestuurder 2016

Wethouder Lot van Hooijdonk is verkozen tot Beste Jonge Bestuurder van Nederland. Van Hooijdonk (38) is sinds 2014 wethouder in Utrecht, met in haar portefeuille onder meer mobiliteit en milieu. "Van Hooijdonk weet de link te leggen tussen mondiale uitdagingen en het besturen van de stad", oordeelde de jury. ''Haar gedrevenheid levert naast concrete resultaten op het gebied van duurzaamheid ook een grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek op." Lees meer op de website van Binnenlands bestuur.

Hulp en contact Wethouder Lot van Hooijdonk

Telefoon

14 030

Contactformulier

Stuur een reactie

Postadres

Wethouder Lot van Hooijdonk
Postbus 16200
3500 CE Utrecht