Lot van Hooijdonk Cv en nevenfuncties

Personalia

Geboortedatum: 27 februari 1978

Opleiding

 • 2002-2003 Postdoctorale Leergang Buitenlandse Betrekkingen, Instituut Clingendael, Den Haag
 • 1996-2002 Geschiedenis, Universiteit Utrecht
 • 1999 Political science, University of Florida
 • 1990-1996 VWO Cobbenhagencollege, Tilburg

Werkervaring

 • 2010-2014 Adjunct-directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht
 • 2008-2010 Senior adviseur project Anders Betalen voor Mobiliteit (kilometerprijs), ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • 2005-2008 Senior stafadviseur minister van Verkeer en Waterstaat
 • 2005 Persvoorlichter minister van Verkeer en Waterstaat
 • 2003-2004 Speechschrijver ministerie van Verkeer en Waterstaat

Q.q. nevenfuncties

 • Lid AB Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)
 • Chair (voorzitter) Eurocities Environment Forum Eurocities
 • Lid VNG Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit
 • Vertegenwoordiger VNG in het Formule E-team
 • Lid AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Lid AB Plassenraad Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Plaatsvervanger AB Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Hulp en contact Wethouder Lot van Hooijdonk

Telefoon

14 030

Contactformulier

Stuur een reactie

Postadres

Wethouder Lot van Hooijdonk
Postbus 16200
3500 CE Utrecht