Cv en nevenfuncties Rachel Streefland

Personalia

 • Geboortedatum: 13 juni 1976
 • Geboorteplaats: Middelburg
 • Woonplaats: Utrecht

Werkervaring

 • 2018-2022 Fractievoorzitter ChristenUnie, gemeenteraad Utrecht
 • 2016-2022 Vennoot Mindthegap
 • 2010-2016 Projectmanager en universitair docent, Universiteit Utrecht
 • 2006-2010 Manager en docent, Hogeschool Utrecht
 • 2001-2006 Universitair docent, Universiteit Utrecht
 • 2001-2004 Orthopedagoog VSO Martijnschool en Wim Sonneveldschool

Opleiding

 • 1998 - 2001 Master onderwijskunde, Universiteit Utrecht
 • 1994 – 1996 Bachelor Pabo, Ichtus Hogeschool Rotterdam

Q.q. nevenfuncties

 • Lid VNG-college voor Arbeidszaken
 • Lid Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Lid bestuur Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties WSGO
 • Lid algemeen bestuur Stichting Werelderfgoed Nederland
 • Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Het Utrechts Archief (HUA)
 • Voorzitter Sociale Zaken Forum van Eurocities
 • Voorzitter Stichting personeelsfonds Utrechts gemeentepersoneel
 • Penningmeester Stichting tot Restauratie en Instandhouding van Oudaen
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o.

Overige nevenfuncties

 • Streefland Organisatie Advies (de onderneming kent een slapend bestaan)
 • Mede-eigenaar Mind The Gap (de onderneming kent een slapend bestaan)

Alle nevenfuncties van wethouder Rachel Streefland zijn onbetaald.

Hulp en contact Wethouder Rachel Streefland

Telefoon

14 030

Contactformulier

Stuur een reactie

Postadres

Wethouder Rachel Streefland
Postbus 16200
3500 CE Utrecht