Cv en nevenfuncties Susanne Schilderman

Personalia

 • Geboortedatum: 22-10-1992
 • Geboorteplaats: Malden
 • Woonplaats: Utrecht

Werkervaring

 • 2021 -2022 Belangenbehartiger bij Aedes, branchevereniging voor woningcorporaties
 • 2015 – 2022 Gemeenteraadslid en fractievoorzitter D66 Utrecht
 • 2017 – 2021 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, senior beleidsmedewerker woningmarkt

Opleiding

 • 2015 – 2017 Master of Science (Msc), Economics: Economic Policy, Universiteit Utrecht
 • 2011 -2015 Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Q.q. nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
 • Lid algemeen bestuur Afvalverwerking Utrecht (AVU)
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Boardlid Economic Board Utrecht
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)
 • Plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur Het Utrechts Archief (HUA)
 • Lid VNG-commissie Financiën
 • Lid Regional Executive Committee ICLEI (Local Governments for Sustainability)

Gemeentelijk aandeelhouder

 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij regio Utrecht
 • NV Vitens
 • UW Holding BV
 • BNG Bank NV
 • Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM)Noordwest
 • Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok

Overige nevenfuncties

 • Geen

Alle nevenfuncties van wethouder Susanne Schilderman zijn onbetaald.

Hulp en contact Wethouder Susanne Schilderman

Telefoon

14 030

Contactformulier

Stuur een reactie

Postadres

Wethouder Susanne Schilderman
Postbus 16200
3500 CE Utrecht