Commissies

In de raadscommissie vormen raadsleden en commissieleden hun mening en worden besluiten voorbereid. Dat doen zij door debat te voeren over voorstellen en allerlei andere onderwerpen. De gemeenteraad heeft 6 gespecialiseerde commissies en een aparte adviescommissie Controle & Financiën.

U kunt contact opnemen met de woordvoerders van een commissie door een e-mail te sturen. In onderstaand overzicht staan de e-mailadressen en de onderwerpen die bij de commissies horen.

Wilt u contact opnemen met de woordvoerders van deze commissie? Dat kan via commissie.rog@utrecht.nl

Welke onderwerpen bespreekt deze commissie?

Groot Merwede, Stationsgebied, Westraven en A12 zone, Rijnenburg, Lunetten, Koningsweg, Overvecht en Utrecht Science Park.

Wilt u contact opnemen met de woordvoerders van deze commissie? Dat kan via commissie.jwcs@utrecht.nl.

Welke onderwerpen bespreekt deze commissie?

Asiel en integratie, Cultuur (inclusief -participatie en -marketing), Erfgoed
Evenementen (valt onder vergunningen), Jeugd en jeugdzorg, Jongerenhuisvesting, Nieuwe monumenten, Publieksdienstverlening, Klachtafhandeling en diversiteit,
Sport (inclusief vastgoed), Utrecht kinderrechtenstad.

Wilt u contact opnemen met de woordvoerders van deze commissie? Dat kan via commissie.vowe@utrecht.nl.

Welke onderwerpen bespreekt deze commissie?

Drugs, Economische zaken (inclusief citymarketing en toerisme), (lokale) economie in de wijken, groene schoolpleinen, Ondernemer centraal, Onderwijs (inclusief Mbo, Onderwijshuisvesting, Bibliotheek en Laaggeletterdheid), Sekswerk, Vergunningen, Verslavingszorg, Volksgezondheid, Werk en inkomen.

Wilt u contact opnemen met de woordvoerders van deze commissie? Dat kan via commissie.edvw@utrecht.nl.

Welke onderwerpen bespreekt deze commissie?

Circulaire economie, Emissieloos vervoer (bijvoorbeeld elektrische auto), Energie en klimaat, Goederenvervoer, Milieu, Samen voor Overvecht, Vastgoed, Wijk- en buurtaanpak, Wonen en Volkshuisvesting.

Wilt u contact opnemen met de woordvoerders van deze commissie? Dat kan via commissie.vbf@utrecht.nl.

Welke onderwerpen bespreekt deze commissie?

Belastingen (algemeen en overige belastingen), Burgerzaken, Financiën, Handhaving, Internationale zaken, Juridische Zaken, Ombudszaken, Openbare orde en veiligheid, Personeel en Organisatie, Regionale samenwerking, Subsidies (beleid en algemeen).

Wilt u contact opnemen met de woordvoerders van deze commissie? Dat kan via commissie.mgor@utrecht.nl.

Welke onderwerpen bespreekt deze commissie?

Amelisweerd, Beheer en openbaar groen, Bomenbeleid, Dierenwelzijn, Energie, herinrichting Ledigerf, Islamitische begraafplaats, Kapvergunningen (beleid en algemeen), Klimaatadaptatie, Markten en havens, Mobiliteitsarmoede, Recreatie om de stad, Volkstuinen, Water, Riolering en ondergrond, Werven.

 

Elke commissie heeft een vaste voorzitter. Standaard volgt er op elke 3 donderdagen met 2 commissies 1 donderdag met een raadsvergadering.

Twee weken voor de vergadering staan de agenda en stukken in dit overzicht.