Gemeenteraad Raadsinformatiebijeenkomst

Raadsleden willen uw mening weten over plannen voor de stad, voordat zij een beslissing nemen. Hiervoor gaan zij graag met u, als bewoner of ondernemer, het gesprek aan. Dit kan onder andere tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Door de maatregelen in verband met corona zijn deze bijeenkomsten digitaal.

Wanneer zijn raadsinformatiebijeenkomsten?

Hieronder vindt u welke onderwerpen op de agenda staan en wanneer de digitale bijeenkomsten plaatsvinden.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook en Twitter. Hier kondigen wij de bijeenkomsten aan.

Deelnemen

Wil je deelnemen aan een digitale raadsinformatiebijeenkomst? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.  Graag 1 dag voor de bijeenkomst, uiterlijk om 10.00 uur.

Mee- of terugkijken

Dat kan via de website en ook via de Facebookpagina gemeenteraadutrecht.


Het programma


Veiligheid op en rond Utrechtse scholen

Hoe is het gesteld met de veiligheid op de Utrechtse basis- en middelbare scholen, nu die allemaal weer (gedeeltelijk) fysiek onderwijs geven? Hoe vaak komt agressie van leerlingen en ouders voor? Zijn er op de scholen afspraken over gemaakt? Hierover gaan de raadsleden digitaal in gesprek met schoolleiders en ambtenaren van politie en gemeente.

Datum: 9 maart
Tijd: 19.30-21.00 uur
Digitale raadsinformatiebijeenkomst: een gesprek tussen raadsleden, betrokken ambtenaren en uitgenodigde experts (zoals politie en schoolleiders) en aangemelde deelnemers.

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina van de gemeenteraad Utrecht.

Meer informatie over deze bijeenkomst 

Aanmelden bijeenkomst


Betaald parkeren in Zuidwest

Met inwoners en ambtenaren bespreken de raadsleden op 9 maart digitaal de uitbreiding van het betaald parkeren in Rivierenwijk. Het gaat om een kleinere uitbreiding, maar ook om de communicatie, bv. richting de bewoners van aangrenzende gebieden voor wie er ook vaak gevolgen zijn.

Datum: 9 maart
Tijd: 19.30-20.30 uur
Digitale raadsinformatiebijeenkomst: een gesprek tussen raadsleden, betrokken ambtenaren, uitgenodigde en aangemelde belangstellenden.

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina van de gemeenteraad Utrecht.

Meer informatie over deze bijeenkomst 

Aanmelden bijeenkomst


De gemeente Utrecht en terugkeerders Roma en Sinti na WOII

Datum: 9 maart
Tijd: 18.00-19.30 uur
Besloten raadsinformatiebijeenkomst: een gesprek tussen raadsleden, ambtenaren en uitgenodigde vertegenwoordigers van de gemeenschappen Sinti en Roma.


Zorgen voor passende jeugdhulp

Uit onderzoek blijkt dat gemeenten structureel te weinig budget hebben voor jeugdhulp. Ook is er in Utrecht een achterstand in het bieden van passende jeugdhulp, o.a. door corona. Op deze bijeenkomst horen de raadsleden van experts en ambtenaren meer over de Utrechtse situatie en over hoe het beter zou kunnen. 

Datum: 9 maart
Tijd: 21.00-22.30 uur
Digitale raadsinformatiebijeenkomst: een gesprek tussen raadsleden, betrokken ambtenaren en uitgenodigde experts.

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina van de gemeenteraad Utrecht.

Meer informatie over deze bijeenkomst 


Een veilig Zandpad, zonder registratie sekswerkers

Datum: 23 maart
Tijd: volgt
Digitale raadinformatiebijeenkomst waarin de raadsleden in gesprek gaan met betrokken ambtenaren en uitgenodigde experts.

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina van de gemeenteraad Utrecht.

Meer informatie over deze bijeenkomst


Hulp en contact Gemeenteraad

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht