Gemeenteraad Raadsinformatiebijeenkomst

Raadsleden willen uw mening weten over plannen voor de stad, voordat zij een beslissing nemen. Hiervoor gaan zij graag met u, als bewoner of ondernemer, het gesprek aan. Dit kan onder andere tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Door de maatregelen in verband met corona zijn deze bijeenkomsten digitaal.

Wanneer zijn raadsinformatiebijeenkomsten?

Hieronder vindt u welke onderwerpen op de agenda staan en wanneer de digitale bijeenkomsten plaatsvinden.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook en Twitter. Hier kondigen wij de bijeenkomsten aan.

Deelnemen

Wil je deelnemen aan een digitale raadsinformatiebijeenkomst? Meldt je dan aan via het aanmeldformulier.

Mee- of terugkijken

Dat kan via de website of via de Facebookpagina gemeenteraadutrecht.


Het programma


Uithoflijn

Samen met Provinciale Staten bespreekt de gemeenteraad de Uithoflijn. Die is als lijn 22 nu ruim een half jaar in gebruik. We ontvingen een rapport waarin staat hoe het gaat.

Datum:  dinsdag 7 juli
Tijdstip: 19.30-21.30
Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raads- en statenleden en ambtenaren.

Meer informatie over deze bijeenkomst


Bereik voorschoolse educatie

De gemeenteraad heeft een voortgangsrapport ontvangen over de voorschool voor peuters in Utrecht. Het bereik lijkt te dalen. Hoe kan dit en wat wordt er gedaan om het bereik weer te verhogen?

Datum: dinsdag 7 juli
Tijdstip:22.00-23.00 uur
Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek met medewerkers en bestuurders van aanbieders van voorschoolse educatie (VE) en ouders.

Meer informatie over deze bijeenkomst

Aanmelden


Ruimtelijk-Economisch Programma (REP) en contour REP als onderzoeksagenda

Utrecht en 15 omliggende gemeenten werken samen aan afspraken over de inrichting van de regio tot 2040, het Ruimtelijk-Economisch Plan U16. Onderwerpen: wonen, economie, bereikbaarheid, energie, landschap, klimaat. Met adviseurs en collega-raadsleden uit de regio checken we digitaal hoe de ideeën van de Utrechtse raad zijn meegenomen.

Datum: dinsdag 7 juli
Tijdstip: 21.30-23.00 uur
Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden en genodigde deelnemers.

Meer informatie over deze bijeenkomst


Samen Veilig Midden Nederland en de William Schrikker Stichting

Jeugdhulpverlener Samen Veilig Midden Nederland heeft het afgelopen jaar ingezet op het vergroten van vertrouwen in de organisatie. In de afgelopen 6 maanden is er veel gebeurd; een bestuurswissel en de coronacrisis. De raad heeft hier een rapport over ontvangen van het college en vraagt aan ambtenaren en experts wat de invloed van deze veranderingen is op de doelen die Samen Veilig had opgesteld.

Datum: dinsdag 7 juli
Tijdstip: 19.30-21.00 uur
Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden en genodigde deelnemers.

Meer informatie over deze bijeenkomst


Geurhinder Waterzuivering Overvecht

De rioolwaterzuivering in Overvecht is vernieuwd. Dat zou tijdelijk wat extra overlast geven. Maar buurtbewoners houden last van stank.

Datum: dinsdag 7 juli
Tijdstip: 21.30 - 23.00 uur
Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen bewoners, hoogheemraadschap, raadsleden en betrokken ambtenaren.

Meekijken kan via de website of via de Facebookpagina gemeenteraadutrecht.

Meer informatie over deze bijeenkomst

Hulp en contact Gemeenteraad

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht