Raadsinformatiebijeenkomst

Raadsleden willen uw mening weten over plannen voor de stad, voordat zij een beslissing nemen. Hiervoor gaan zij graag met u, als bewoner of ondernemer, het gesprek aan. Dit kan onder andere tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. 

Wanneer zijn raadsinformatiebijeenkomsten?

Hieronder vindt u welke onderwerpen op de agenda staan en wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook en Twitter. Hier kondigen wij de bijeenkomsten aan.

Deelnemen

Wilt u deelnemen aan een raadsinformatiebijeenkomst? Meldt u dan aan via het aanmeldformulier.  Graag 1 dag voor de bijeenkomst, uiterlijk om 10.00 uur.

Mee- of terugkijken

Dat kan via de website en Facebookpagina van de raad.


Voorbereidingsbesluit tabaksspeciaalzaken 2023

Datum: 23 april 2024
Tijd:  19.30 - 20.30 uur
Locatie: oude Stadhuis

In afwachting van nieuw landelijk beleid, besloot de gemeente in juni vorig jaar tot een verbod op de vestiging van nieuwe tabaksspeciaalzaken. Nu het landelijke beleid voorlopig niet verandert, trekt de gemeente deze regel weer in. De agenderende fracties horen tijdens deze bijeenkomst graag van experts, organisaties en inwoners hoe je het toch moeilijker kan maken, in Utrecht tabak te kopen.

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina gemeenteraadutrecht van de gemeenteraad Utrecht. 

Meer informatie over deze bijeenkomst 

Aanmelden voor deze bijeenkomst


Scenario's sportparken Overvecht en Zuilen

Datum: 23 april 2024
Tijd:  19.30 - 20.30 uur
Locatie: oude Stadhuis

Er is een tekort aan ruimte op de sportparken in Overvecht en Zuilen. De raad hoort graag op deze avond van sportverenigingen en experts waar de behoeften liggen en wat de gevolgen zijn van de keuzes die worden gemaakt.

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina gemeenteraadutrecht van de gemeenteraad Utrecht. 

Meer informatie over deze bijeenkomst 

Aanmelden voor deze bijeenkomst


Huisartsenzorg

Datum: 14 mei 2024
Tijd:  19.30-20.30 uur
Waar: oude Stadhuis

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina gemeenteraadutrecht van de gemeenteraad Utrecht. 

Meer informatie over deze bijeenkomst 

Aanmelden voor deze bijeenkomst


Trillingen door elektrische bussen

Datum: 14 mei 2024
Tijd:  19.30-20.30 uur
Waar: oude Stadhuis

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina gemeenteraadutrecht van de gemeenteraad Utrecht. 

Meer informatie over deze bijeenkomst 

Aanmelden voor deze bijeenkomst


Gemeentelijke samenwerking met Eneco

Datum: 14 mei 2024
Tijd:  20.30 - 21.30 uur
Waar: oude Stadhuis

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina gemeenteraadutrecht van de gemeenteraad Utrecht. 

Meer informatie over deze bijeenkomst 

Aanmelden voor deze bijeenkomst


Datum: 14 mei 2024
Tijd:  20.30 - 22.00 uur
Waar: oude Stadhuis

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina gemeenteraadutrecht van de gemeenteraad Utrecht. 

Meer informatie over deze bijeenkomst 

Aanmelden voor deze bijeenkomst


Een gespreksleider licht na opening eerst kort toe wat het doel is van de bijeenkomst. Daarna krijgen alle meepraters, afhankelijk van het aantal, enkele minuten de gelegenheid hun standpunt mondeling toe te lichten. Nadat alle sprekers het woord hebben gehad, is er gelegenheid voor raadsleden om vragen te stellen. Soms begint de bijeenkomst met een presentatie van een ambtenaar om de aanwezigen te informeren over de laatste stand van zaken rondom het onderwerp.   

Belangrijk voor meepraters:
Bij deze werkvorm is het wenselijk dat u uw spreektekst vooraf mailt, zodat raadsleden zich kunnen inlezen. Dit kan tot uiterlijk woensdagochtend 09.00 uur voor de raadsinformatiebijeenkomst. Wij bundelen de teksten van meepraters. Er wordt er geen verslag van de bijeenkomst gemaakt.

Na opening van de bijeenkomst door de gespreksleider krijgen eerst raadsleden van de agenderende partij(en) het woord om toe te lichten waarom zij dit onderwerp willen bespreken. Daarna laat de gespreksleider meepraters aan het woord die positief zijn over het onderwerp/voorstel en krijgen zij de kans om hun standpunt te beargumenteren. Vervolgens mogen meepraters die negatief zijn over het voorstel met tegenargumenten komen. Nadat de voor- en tegenstanders aan het woord zijn geweest, krijgen raadsleden de gelegenheid vragen te stellen aan de meepraters. Tot slot krijgen de agenderende raadsleden kort het woord en sluit de gespreksleider de bijeenkomst af.

Belangrijk voor meepraters:
In principe krijgt iedere meeprater de gelegenheid om in enkele minuten zijn/haar mening te geven. Als er veel meepraters zijn die dezelfde argumenten hebben, kan de gespreksleider ervoor kiezen de bijdrages te bundelen en niet iedere meeprater spreektijd te geven. Dit kan nodig zijn om te zorgen dat er tijd overblijft voor het stellen van vragen door raadsleden. Het is bij deze werkvorm noodzakelijk dat u op het aanmeldformulier voor meepraters aangeeft of u voor- of tegenstander bent en wat uw argumenten zijn. Dit kan tot uiterlijk woensdagochtend 9.00 uur voor de raadsinformatiebijeenkomst.

Na opening van de bijeenkomst door de gespreksleider krijgen eerst raadsleden van de agenderende partij(en) het woord om toe te lichten waarom zij dit onderwerp willen bespreken. Daarna start de gespreksleider het debat. Meepraters gaan (via de gespreksleider) met elkaar in debat over de voor- en nadelen van het onderwerp. Raadsleden luisteren en mogen enkel verhelderende vragen stellen, niet mee debatteren.

Belangrijk voor meepraters:
Bijzonder aan deze werkvorm is dat meepraters niet de gelegenheid krijgen om hun eigen tekstbijdrage voor te dragen, maar dat zij met elkaar in debat gaan over het onderwerp. Als een meeprater argumenten noemt, dan mag u als mede-meeprater daarop reageren. Dit gebeurt echter via de gespreksleider. Door uw hand op te steken maakt u kenbaar dat u wilt reageren, maar u mag pas spreken als u van de gespreksleider het woord krijgt. Bij deze werkvorm is het een voorwaarde dat u als meeprater van tevoren uw tekstbijdrage aanlevert via het aanmeldformulier. Dit kan tot uiterlijk woensdagochtend 9.00 uur in de week voorafgaand aan de raadsinformatiebijeenkomst.

Een gespreksleider licht na opening van de bijeenkomst eerst kort toe om welk voorstel het gaat. Raadsleden hebben de tekstbijdragen van de meepraters vooraf gelezen en stellen hierover direct vragen aan de meepraters. Zo is er veel tijd voor verdieping en discussie tussen raadsleden en meepraters.

Belangrijk voor meepraters:
Bij deze werkvorm is het een voorwaarde dat u als meeprater van tevoren uw tekstbijdrage aanlevert. Dit kan tot uiterlijk maandagmiddag 15.00 uur in de week voorafgaand aan de raadsinformatiebijeenkomst. Raadsleden kunnen zich dan inlezen en vragen voorbereiden. U krijgt tijdens de bijeenkomst niet de gelegenheid om uw tekstbijdrage voor te dragen.

De bijeenkomst wordt geleid door een (externe) gespreksleider/interviewer. De gespreksleider licht na opening van de bijeenkomst eerst kort toe om welk voorstel het gaat. Daarna gaat de gespreksleider meepraters interviewen. Ook stimuleert de gespreksleider discussies tussen meepraters over het onderwerp. Raadsleden luisteren en zijn niet actief betrokken bij de discussie. Ze kunnen eventueel wel vragen stellen.

Belangrijk voor meepraters:
Bij deze werkvorm is het een voorwaarde dat u als meeprater van tevoren uw tekstbijdrage aanlevert. Dit kan tot uiterlijk maandagmiddag 15.00 uur in de week van de raadsinformatiebijeenkomst. De interviewer kan dan vragen voorbereiden. U krijgt tijdens de bijeenkomst niet de gelegenheid om uw tekstbijdrage voor te dragen.

Het onderwerp van deze bijeenkomst roept reacties op die niet per se tegengesteld zijn. Meepraters brengen hun belang over het voetlicht en delen hun ervaringskennis met de raadsleden. Er vindt een dialoog plaats. Raadsleden krijgen zo meer zicht op de verschillende belangen, op de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Uit de idee├źn kunnen zij de meest bruikbare selecteren.

Belangrijk voor meepraters:
In principe krijgt iedere meeprater de gelegenheid om in enkele minuten zijn/haar bijdrage mondeling toe te lichten. Het is bij deze werkvorm noodzakelijk dat u zich aanmeldt als meeprater via het aanmeldformulier. Dit kan tot uiterlijk woensdagochtend 09.00 uur voor de raadsinformatiebijeenkomst. 

Meepraters presenteren eerst en public kort de kern van hun verhaal (pitch) en nemen daarna plaats achter een tafeltje. Raadsleden krijgen de kans zich uitgebreider te informeren door bij de verschillende meepraters aan tafel te gaan zitten en vragen te stellen.

Belangrijk voor meepraters:
Bij deze werkvorm krijgt u als meeprater 1 minuut de tijd om en public de kern van uw verhaal te vertellen. Daarna neemt u plaats achter een (sta)tafel. U mag van alles meenemen om uw verhaal te ondersteunen. Het is bij deze werkvorm noodzakelijk dat u zich aanmeldt als meeprater via het aanmeldformulier. Dit kan tot uiterlijk woensdagochtend 09.00 uur voor de raadsinformatiebijeenkomst.

Het onderwerp van deze bijeenkomst is specialistisch van aard en de raadsleden worden voor het eerst geconfronteerd met de problematiek en de denkrichtingen voor oplossingen. Wethouders of ambtenaren lichten het onderwerp toe. Raadsleden kunnen vragen stellen.

Belangrijk voor meepraters:
Bij deze werkvorm kunt u niet meepraten. U bent wel welkom als toehoorder. U hoeft zich niet aan te melden.

Hulp en contact Griffie

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht