Gemeenteraad Raadsinformatiebijeenkomst

Raadsleden willen uw mening weten over plannen voor de stad, voordat zij een beslissing nemen. Hiervoor gaan zij graag met u, als bewoner of ondernemer, het gesprek aan. Dit kan onder andere tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Door de maatregelen in verband met corona zijn deze bijeenkomsten digitaal.

Wanneer zijn raadsinformatiebijeenkomsten?

Hieronder vindt u welke onderwerpen op de agenda staan en wanneer de digitale bijeenkomsten plaatsvinden.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook en Twitter. Hier kondigen wij de bijeenkomsten aan.

Deelnemen

Wil je deelnemen aan een digitale raadsinformatiebijeenkomst? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.  Graag 1 dag voor de bijeenkomst, uiterlijk om 10.00 uur.

Mee- of terugkijken

Dat kan via de website en ook via de Facebookpagina gemeenteraadutrecht.


Het programma


Beurskwartier

Vervolg op raadsinformatiebijeenkomst van 7 september jl.
Tijdens deze bijeenkomst bespreken de raadsleden de plannen voor het Beurskwartier met bewoners (o.a. van de Croeselaan) en andere belangstellenden. De vragen die aan de orde komen zijn: wat voor woningen staan er gepland en hoeveel, hoe zit het met duurzaamheid en energie en hoe met de bereikbaarheid. 

Datum: 28 september
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Fysieke raadsinformatiebijeenkomst: een gesprek tussen raadsleden, betrokken ambtenaren, bewoners en andere belangstellenden.
Locatie: Oude Stadhuis

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina gemeenteraadutrecht van de gemeenteraad Utrecht.

Meer informatie over deze bijeenkomst

Aanmelden voor deze bijeenkomst 


Straatintimidatie/ LET OP WORDT VERPLAATST

Datum: volgt
Tijd: volgt
Digitale raadsinformatiebijeenkomst: een gesprek tussen raadsleden, betrokken ambtenaren, experts, bewoners en andere belangstellenden.

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina gemeenteraadutrecht van de gemeenteraad Utrecht.

Meer informatie over deze bijeenkomst

Aanmelden voor deze bijeenkomst 


Antidiscriminatie agenda

Datum: 28 september
Tijd: 21.30-23.00 uur
Digitale raadsinformatiebijeenkomst: een gesprek tussen raadsleden, inwoners, experts en andere belangstellenden om tot aanvullingen en nieuwe inzichten te komen. 

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina gemeenteraadutrecht van de gemeenteraad Utrecht.

Meer informatie over deze bijeenkomst

Aanmelden voor deze bijeenkomst 


MBO stagediscriminatie

Datum: 28 september
Tijd: 19.30-21.00 uur
Digitale raadsinformatiebijeenkomst: een gesprek tussen raadsleden, betrokken ambtenaren, bewoners en andere belangstellenden.

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina gemeenteraadutrecht van de gemeenteraad Utrecht.

Meer informatie over deze bijeenkomst

Aanmelden voor deze bijeenkomst 


Omgevingsvisie Binnenstad

Datum: 28 september
Tijd: 19.30-21.30 uur
Fysieke raadsinformatiebijeenkomst: een gesprek tussen raadsleden, betrokken ambtenaren, bewoners, ondernemers en betrokken experts van bijvoorbeeld politie en zorginstellingen.
Locatie: Binnenstad en Oude Stadhuis

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina gemeenteraadutrecht van de gemeenteraad Utrecht.

Meer informatie over deze bijeenkomst

Aanmelden voor deze bijeenkomst 


Cartesiusdriehoek

Datum: 28 september
Tijd: 21.30-22.30 uur
Digitale raadsinformatiebijeenkomst: een gesprek tussen raadsleden, omwonenden en andere belangstellenden. 

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina gemeenteraadutrecht van de gemeenteraad Utrecht.

Meer informatie over deze bijeenkomst

Aanmelden voor deze bijeenkomst 


Omgevingsvisie Werkspoorkwartier

Datum: 12 oktober
Tijd: volgt
Een raadsinformatiebijeenkomst warin de raadsleden in gesprek gaan met omwonenden en andere belanghebbenden over deze visie en de kansen die daarin benoemd staan.

Meekijken kan live via de website en de Facebookpagina gemeenteraadutrecht van de gemeenteraad Utrecht.

Meer informatie over deze bijeenkomst

Aanmelden voor deze bijeenkomst 

Hulp en contact Gemeenteraad

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht