Gemeenteraad Aanmelden voor bijeenkomst

Aanmeldformulier meepraten tijdens raadsinformatiebijeenkomsten

Met dit formulier kunt u zich aanmelden om mee te praten over een van de onderwerpen op het programma van de raadsinformatiebijeenkomsten. U kunt meepraten bij alle bijeenkomsten waarbij dit expliciet vermeld staat in het programma. Aanmelden om mee te praten kan tot woensdagochtend 09.00 uur, één dag voor de raadsinformatiebijeenkomst. Bij de werkvormen interview of vragen stellen moet uw aanmelding en tekstuele bijdrage op maandagmiddag voor 15.00 uur bij ons binnen zijn. De gespreksleider en raadsleden kunnen zich dan tijdig voorbereiden.

Alle raadsinformatiebijeenkomsten zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

Velden met een * zijn verplicht

Aanmeldformulier meepraten tijdens de raadsinformatiebijeenkomst
Datum raadsinformatiebijeenkomst: *
Hierbij geef ik griffie gemeente Utrecht toestemming mijn tekstuele bijdrage met naam te publiceren op de website van de Utrechtse gemeenteraad. Adres- en e-mailgegevens worden niet gepubliceerd. *