Gemeenteraad Praat met de raad

Ik heb een idee, wens, vraag of zorg

Raadsleden zijn altijd benieuwd naar ideeën van bewoners. Heb je een goed idee waarvan je denkt dat het interessant is voor de gemeenteraad? Stuur dan een e-mail naar de gehele gemeenteraad, via raadsleden@utrecht.nl. Je kan ook een raadslid persoonlijk benaderen of de woordvoerders van een bepaald onderwerp. Deze informatie vind je op de pagina Wie zit er in de raad?.

Wil je een goed idee presenteren aan de raad? Of wil je een initiatief of een organisatie beter bekend maken? Gebruik dan op donderdagen een marktkraam in de hal van het stadhuis. Je kunt je idee of organisatie ‘verkopen’ aan de raadsleden die langslopen. Voor meer informatie en aanmelden neem je contact op met de griffie.

Je nodigt de gemeenteraad uit als je raadsleden iets wilt laten zien waar je politieke aandacht voor wilt of waar je trots op bent. Ook kan je raadsleden uitnodigen om hen bij te praten over de stand van zaken rondom een onderwerp. Voor meer informatie en aanmelden neem je contact op met de griffie.

Raadsleden willen jouw mening weten over plannen voor de stad, voordat zij een beslissing nemen. Hiervoor gaan zij graag met jou, als bewoner of ondernemers, het gesprek aan. Dit kan onder andere tijdens een raadsinformatiebijeenkomst.

Meer informatie over raadsinformatiebijeenkomsten

Je start een e-petitie als je bij de gemeenteraad wilt aangeven dat je iets wilt veranderen of wanneer je vindt dat politieke actie nodig is. Andere bewoners kunnen door het zetten van hun (digitale) handtekening aangeven dat ze het met je eens zijn. Een petitie lijkt een beetje op een burgerinitiatief, maar de eisen zijn minder streng. Kijk op www.petities.nl  voor meer informatie.

Als bewoner kan je een onderwerp op de agenda zetten van een raadscommissie door een burgeragendering te doen. Een andere mogelijkheid is een burgerinitiatief. Je maakt dan een voorstel en laat de raad hierover beslissen.

Wil je een burgerinitiatief starten of een burgeragendering indienen? Of wil je eerst meer weten? Neem contact op met de griffie via griffie.gemeenteraad@utrecht.nl of via telefoonnummer 030- 286 1069.

Meer informatie

 

Als vertegenwoordiger van de bewoners van de gemeente Utrecht neemt de gemeenteraad besluiten.

Zo’n raadsbesluit kan gezien worden als een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om een bepaald idee verder uit te werken of uit te voeren.
Maar de besluiten die door de gemeenteraad genomen worden, zijn meestal geen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom kan een bezwaarschrift vaak niet inhoudelijk behandeld worden.

Als u een bezwaar in wilt dienen, raden wij u aan om hier vooraf navraag naar te doen.

Vlog: Contact met de raad

Hoe kom je in contact met de raadsleden en welke mogelijkheden heb je als bewoner om invloed uit te oefenen. Marlijne zet het op een rijtje.

Bekijk de vlogs van de raad op YouTube

Hulp en contact Gemeenteraad

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht