Gemeenteraad Praat met de raad

foto RIB in hal

Ik heb een idee of wens

Bel of stuur een e-mail naar raadsleden

Raadsleden zijn altijd benieuwd naar ideeën van bewoners. Heeft u een goed idee waarvan u denkt dat het interessant is voor de gemeenteraad? Stuur dan een e-mail naar de gehele gemeenteraad, via raadsleden@raad.utrecht.nl. U kunt ook een raadslid persoonlijk benaderen of de woordvoerders van een bepaald onderwerp. Deze informatie vindt u op de pagina Wie zit er in de raad?

Vraag aandacht via een marktkraam

Wilt u een goed idee presenteren aan de raad? Of wilt u een initiatief of uw organisatie beter bekend maken? Gebruik dan op donderdagen een marktkraam in de hal van het stadhuis. U kunt uw idee of organisatie ‘verkopen’ aan de raadsleden die langslopen. Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met de griffie.

Nodig de raad uit om langs te komen

U nodigt de gemeenteraad uit als u raadsleden iets wilt laten zien waar u politieke aandacht voor wilt of waar u trots op bent. Ook kunt u raadsleden uitnodigen om hen bij te praten over de stand van zaken rondom een onderwerp. Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met de griffie.

Praat mee tijdens een raadsinformatie­bijeenkomst

De gemeenteraad hoort graag uw mening over een plan, voordat hij daarover een beslissing neemt. Daarom organiseert de gemeenteraad raadsinformatiebijeenkomsten. U kunt dan meepraten over verschillende onderwerpen die op het programma staan. De raadsinformatiebijeenkomsten zijn altijd openbaar.

Meer informatie over raadsinformatiebijeenkomsten

Start een e-petitie

U start een e-petitie als u bij de gemeenteraad wilt aangeven dat u iets wilt veranderen of wanneer u vindt dat politieke actie nodig is. Andere bewoners kunnen door het zetten van hun (digitale) handtekening aangeven dat ze het met u eens zijn. Een petitie lijkt een beetje op een burgerinitiatief, maar de eisen zijn minder streng. Kijk op www.petities.nl  voor meer informatie.

Dien een burgerinitiatief in

U kunt als inwoner uw eigen voorstel ‘agenderen’, ofwel op de agenda van de gemeenteraad krijgen. De gemeenteraadsleden nemen dan tijdens de gemeenteraadsvergadering een standpunt in over uw voorstel. U moet minimaal 250 handtekeningen verzamelen van bewoners die het met u eens zijn.

Meer informatie en indienen burgerinitiatief.

Ik heb een vraag, zorg of klacht

Bel of stuur een e-mail naar raadsleden

Raadsleden willen graag weten wat er speelt in de stad. Heeft u een zorg die u met de gemeenteraad wilt delen? Stuur dan een e-mail naar de gehele gemeenteraad, via raadsleden@raad.utrecht.nl. U kunt ook een raadslid persoonlijk benaderen of de woordvoerders van een bepaald onderwerp. Deze informatie vindt u op de pagina Wie zit er in de raad?

Nodig de raad uit om langs te komen

U nodigt de gemeenteraad uit als u raadsleden iets wilt laten zien waar u politieke aandacht voor wilt. Ook kunt u raadsleden uitnodigen om hen bij te praten over de stand van zaken rondom een onderwerp. Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met de griffie.

Praat mee tijdens een raadsinformatie­bijeenkomst

De gemeenteraad hoort graag uw mening over een plan, voordat hij daarover een beslissing neemt. Daarom organiseert de gemeenteraad raadsinformatiebijeenkomsten. U kunt dan meepraten over verschillende onderwerpen die op het programma staan. De raadsinformatiebijeenkomsten zijn altijd openbaar.

Meer informatie over raadsinformatiebijeenkomsten


Hulp en contact

Telefoon
030 - 286 10 69

Email
griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres
Varrolaan 100

Postadres
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht