Gemeenteraad Praat met de raad

foto RIB in hal

Ik heb een idee, wens, vraag of zorg

Bel of stuur een e-mail naar raadsleden

Raadsleden zijn altijd benieuwd naar ideeën van bewoners. Hebt u een goed idee waarvan u denkt dat het interessant is voor de gemeenteraad? Stuur dan een e-mail naar de gehele gemeenteraad, via raadsleden@raad.utrecht.nl. U kunt ook een raadslid persoonlijk benaderen of de woordvoerders van een bepaald onderwerp. Deze informatie vindt u op de pagina Wie zit er in de raad?

Vraag aandacht via een marktkraam

Wilt u een goed idee presenteren aan de raad? Of wilt u een initiatief of uw organisatie beter bekend maken? Gebruik dan op donderdagen een marktkraam in de hal van het stadhuis. U kunt uw idee of organisatie ‘verkopen’ aan de raadsleden die langslopen. Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met de griffie.

Nodig de raad uit om langs te komen

U nodigt de gemeenteraad uit als u raadsleden iets wilt laten zien waar u politieke aandacht voor wilt of waar u trots op bent. Ook kunt u raadsleden uitnodigen om hen bij te praten over de stand van zaken rondom een onderwerp. Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met de griffie.

Praat mee tijdens een raadsinformatie­bijeenkomst

De gemeenteraad hoort graag uw mening over een plan, voordat hij daarover een beslissing neemt. Daarom organiseert de gemeenteraad raadsinformatiebijeenkomsten. U kunt dan meepraten over verschillende onderwerpen die op het programma staan. De raadsinformatiebijeenkomsten zijn altijd openbaar.

Meer informatie over raadsinformatiebijeenkomsten

Start een e-petitie

U start een e-petitie als u bij de gemeenteraad wilt aangeven dat u iets wilt veranderen of wanneer u vindt dat politieke actie nodig is. Andere bewoners kunnen door het zetten van hun (digitale) handtekening aangeven dat ze het met u eens zijn. Een petitie lijkt een beetje op een burgerinitiatief, maar de eisen zijn minder streng. Kijk op www.petities.nl  voor meer informatie.

Laat de raad vergaderen over een onderwerp

Als bewoner kunt u een onderwerp op de agenda zetten van een raadscommissie door een burgeragendering te doen. Een andere mogelijkheid is een burgerinitatief. U maakt dan een voorstel en laat de raad hierover beslissen.

Wilt u een burgerinitiatief starten of een burgeragendering indienen? Of wilt u eerst meer weten? Neem contact op met de griffie via griffie.gemeenteraad@utrecht.nl of via telefoonnummer 030- 286 1069.

Meer informatie

 

 

Hulp en contact

Telefoon
030 - 286 10 69

Email
griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres
Varrolaan 100

Postadres
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht