Gemeenteraad Praat met de raad

Ik heb een idee, plan, wens, vraag of zorg

Raadsleden zijn altijd benieuwd naar ideeën van bewoners. Heb je een goed idee waarvan je denkt dat het interessant is voor de gemeenteraad? Stuur dan een e-mail naar de gehele gemeenteraad, via raadsleden@utrecht.nl. Je kan ook een raadslid persoonlijk benaderen of de woordvoerders van een bepaald onderwerp. Deze informatie vind je op de pagina Wie zit er in de raad?.

Wil je een goed idee presenteren aan de raad? Of wil je een initiatief of een organisatie beter bekend maken? Gebruik dan op donderdagen een marktkraam in de hal van het stadhuis. Je kunt je idee of organisatie ‘verkopen’ aan de raadsleden die langslopen. Voor meer informatie en aanmelden neem je contact op met de griffie.

Je nodigt de gemeenteraad uit als je raadsleden iets wilt laten zien waar je politieke aandacht voor wilt of waar je trots op bent. Ook kan je raadsleden uitnodigen om hen bij te praten over de stand van zaken rondom een onderwerp. Voor meer informatie en aanmelden neem je contact op met de griffie.

Raadsleden willen jouw mening weten over plannen voor de stad, voordat zij een beslissing nemen. Hiervoor gaan zij graag met jou, als bewoner of ondernemers, het gesprek aan. Dit kan onder andere tijdens een raadsinformatiebijeenkomst.

Meer informatie over raadsinformatiebijeenkomsten

Vind je dat er iets moet gebeuren of ben je het ergens niet mee eens? Ben je van mening dat politieke actie nodig is? Start dan een petitie en zet die kracht bij door handtekeningen te verzamelen van mensen die jouw mening delen. Dat kan je zelf doen, maar je kan ook een e-petitie starten en digitale handtekeningen verzamelen. Je beslist zelf wanneer en bij wie je de petitie indient. Kijk op www.petities.nl voor meer informatie.

Er zijn in Utrecht 2 manieren waarop je als inwoner over je idee of plan in debat kan gaan met de gemeenteraad.

  1. Ten eerste met een burgerinitiatief. Dat houdt in dat je een compleet voorstel bij de gemeenteraad indient en de raad daarover laat besluiten.
  2. Ten tweede met een burgeragendering. Dat houdt in dat je een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zet en erover in debat gaat met de raadscommissie.

Lees meer over burgerinitiatief en burgeragendering

 

Als vertegenwoordiger van de bewoners van de gemeente Utrecht neemt de gemeenteraad besluiten.

Zo’n raadsbesluit kan gezien worden als een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om een bepaald idee verder uit te werken of uit te voeren.
Maar de besluiten die door de gemeenteraad genomen worden, zijn meestal geen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom kan een bezwaarschrift vaak niet inhoudelijk behandeld worden.

Als u een bezwaar in wilt dienen, raden wij u aan om hier vooraf navraag naar te doen.

Jouw idee, plan, wens of zorg naar de raad

Hoe kom je in contact met de raad en welke mogelijkheden heb je als bewoner om invloed uit te oefenen. Ties zet het voor je op een rijtje.

Bekijk meer video's van de raad op YouTube

Hulp en contact Gemeenteraad

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht