Praat met de raad

Ik heb een idee, plan, wens, vraag of zorg

Raadsleden zijn altijd benieuwd naar ideeën van bewoners. Hebt u een goed idee en denkt u dat het interessant is voor de gemeenteraad? Stuur dan een e-mail naar de gehele gemeenteraad, via raadsleden@utrecht.nl. U kunt ook een raadslid persoonlijk benaderen. Deze informatie vindt u op de pagina Wie zit er in de raad?

Uw idee presenteren aan de raad? Of wilt u een initiatief of een organisatie beter bekend maken? Gebruik dan op donderdagen een marktkraam in de hal van het stadhuis. U kunt uw idee of organisatie ‘verkopen’ aan de raadsleden die langskomen. Voor meer informatie en aanmelden neemt u  contact op met de griffie.

U nodigt de gemeenteraad uit als u raadsleden iets wilt laten zien waar u politieke aandacht voor wilt of waar u trots op bent. Ook kunt u raadsleden uitnodigen om hen bij te praten over de stand van zaken rondom een onderwerp. Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met de griffie.

Raadsleden willen uw mening weten over plannen voor de stad, voordat zij een beslissing nemen. Hiervoor gaan zij graag met u, als inwoner of ondernemer, het gesprek aan. Dit kan onder andere tijdens een raadsinformatiebijeenkomst.

Meer informatie over raadsinformatiebijeenkomsten

Bent u het niet eens met een plan van de gemeente of vindt u dat er politieke actie nodig is? U kunt dan een petitie starten en aanbieden aan bijvoorbeeld de gemeenteraad of de wethouder. Andere inwoners kunnen laten weten dat ze het eens zijn met uw verzoek.

een digitale petitie starten

Er zijn in Utrecht 2 manieren waarop u als inwoner over uw idee of plan in debat kan gaan met de gemeenteraad.

  1. Ten eerste met een burgerinitiatief. Dat houdt in dat u een compleet voorstel bij de gemeenteraad indient en de raad daarover laat besluiten.
  2. Ten tweede met een burgeragendering. Dat houdt in dat u een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zet en erover in debat gaat met de raadscommissie.

Lees meer over burgerinitiatief en burgeragendering

 

Als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente Utrecht neemt de gemeenteraad besluiten.

Zo’n raadsbesluit kan gezien worden als een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om een bepaald idee verder uit te werken of uit te voeren. Maar de besluiten die de gemeenteraad neemt, zijn meestal geen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom kan een bezwaarschrift vaak niet inhoudelijk behandeld worden.

Als u een bezwaar in wil dienen, raden wij u aan om hier vooraf navraag naar te doen.


Video: uw idee, plan, wens of zorg naar de raad

Hoe komt u in contact met de raad en welke mogelijkheden hebt u als inwoner om invloed uit te oefenen? We zetten het op een rijtje in deze video!

Bekijk meer video's van de raad op YouTube


Hulp en contact Gemeenteraad

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht