Praat met de raad

Raadsleden zijn altijd benieuwd naar ideeën van bewoners. Heeft u een plan, idee, wens, zorg, klacht of vraag over Utrecht? Laat het de raadsleden weten! U heeft een aantal manieren om met hen in contact te komen. Deze vindt u hieronder.

Wilt u meer weten of wilt u hulp bij het maken van een keuze? Neem dan contact op met de griffie, de ondersteuning van de gemeenteraad, door een mail te sturen naar griffie.gemeenteraad@utrecht.nl.

 

Hebt u een goed idee en denkt u dat het interessant is voor de gemeenteraad? Of wilt u raadsleden uitnodigen? Stuur dan een e-mail naar de gehele gemeenteraad, via raadsleden@utrecht.nl. Het is aan individuele raadsleden of fracties om op uw mail te reageren. U kunt ook een raadslid persoonlijk benaderen. Deze informatie vindt u op de pagina Wie zit er in de raad?. E-mails en brieven aan de raad zijn in principe openbaar.

Meer informatie over e-mails en brieven aan de raad

U kunt ook een mail sturen naar een commissie. Elke commissie gaat over een aantal onderwerpen. Via onderstaande link vindt u een overzicht van de commissies en onderwerpen, inclusief e-mailadres.

Meer informatie over de commissies

Woont u in Utrecht en wilt u uw idee presenteren aan de raad? Of wilt u een initiatief of een organisatie beter bekend maken? Gebruik dan op donderdagen een marktkraam in de hal van het stadhuis. U kunt uw idee of organisatie ‘verkopen’ aan de raadsleden die langskomen. Voor meer informatie en aanmelden mailt u naar griffie.gemeenteraad@utrecht.nl.

Raadsleden willen uw mening weten over plannen voor de stad, voordat zij een beslissing nemen. Hiervoor gaan zij graag met u, als inwoner of ondernemer, het gesprek aan. Dit kan onder andere tijdens een raadsinformatiebijeenkomst.

Meer informatie over raadsinformatiebijeenkomsten

Bent u het niet eens met een plan van de gemeente of vindt u dat er politieke actie nodig is? U kunt dan een petitie starten en aanbieden aan bijvoorbeeld de gemeenteraad of de wethouder. Andere inwoners kunnen laten weten dat ze het eens zijn met uw verzoek.

Een digitale petitie starten

Er zijn in Utrecht 2 manieren waarop u als inwoner over uw idee of verzoek in debat kan gaan met de gemeenteraad.

  1. Ten eerste met een inwonersagendering. Dat houdt in dat u een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zet en het onderwerp bespreekt met de raadscommissie.
  2. Ten tweede met een inwonersmotie. Dat houdt in dat u een verzoek aan de gemeenteraad doet en de raad daarover laat besluiten.

Lees meer over de inwonersagendering en inwonersmotie

 

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u een referendumverzoek indienen. Bij een referendum kunnen Utrechters met stemrecht advies geven aan de gemeenteraad over een genomen besluit in een stemming. 

Lees meer over het referendum

Als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente Utrecht neemt de gemeenteraad besluiten.

Lees meer over bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente


Video: uw idee, plan, wens of zorg naar de raad

Hoe komt u in contact met de raad en welke mogelijkheden hebt u als inwoner om invloed uit te oefenen? We zetten het op een rijtje in deze video!

Bekijk meer video's van de raad op YouTube


Hulp en contact Griffie

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht