Gemeenteraad CDA

Fractie CDA

Stadhuisbrug 1
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon: 030-286 11 23
E-mail: CDA@raad.utrecht.nl
Website: www.cda-utrecht.nl

Bert Kos b.kos@raad.utrecht.nl
Bert is woordvoerder over de onderwerpen: Cultuur, Erfgoed en Onderwijs.