Gemeenteraad Jantine Zwinkels

Woont in wijk

Lombok

Telefoon

06-12201777

E-mail

j.zwinkels@raad.utrecht.nl

Website

www.cda-utrecht.nl

Te volgen via

Twitter, Instagram en Facebook

Nevenactiviteiten

  • Bij Royal HasKoningDHV werk ik aan allerlei duurzaamheidsprojecten. Denk hierbij aan de energietransitie, elektrisch vervoer en afval & grondstoffen. Dit doen wij in opdracht van diverse klanten, waaronder overheden en grote bedrijven. We helpen ze in het concreet maken van ambities en het vervolgens realiseren hiervan.

Mijn onderwerpen

Bestuursinformatie, Burgerzaken, Citymarketing, Duurzaamheid, Economie, Grondzaken, Internationale Zaken, Leidsche Rijn, Ombudszaken, Openbare ruimte, Organisatievernieuwing, Publieksdienstverlening, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Wijkgericht werken/Participatie, Wonen

 

Uw mening