Gemeenteraad Jantine Zwinkels

Nevenactiviteiten

  • Bij Royal HasKoningDHV werk ik aan allerlei duurzaamheidsprojecten. Denk hierbij aan de energietransitie, elektrisch vervoer en afval & grondstoffen. Dit doen wij in opdracht van diverse klanten, waaronder overheden en grote bedrijven. We helpen ze in het concreet maken van ambities en het vervolgens realiseren hiervan.

Mijn onderwerpen

Bestuursinformatie, Burgerzaken, Citymarketing, Duurzaamheid, Economie, Grondzaken, Internationale Zaken, Leidsche Rijn, Ombudszaken, Openbare ruimte, Organisatievernieuwing, Publieksdienstverlening, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Wijkgericht werken/Participatie, Wonen

Uw mening