Fred Dekkers

Wat ik doe in de raad

Ik ben raadslid voor GroenLinks.

Wat doe ik naast de raad

  • Ik ben actief bij de Taekwon-Do organisaties Tjamie Sports en ITF-HQ. Ik heb een zwarte band (1e dan) en verzorg lessen voor beginnende Taekwon-Doïn en Tigers, ben actief als scheidsrechter en verzorg scheidsrechteropleidingen. Ik ben voorzitter van het bestuur van de Stichting Tjamie Sports. Ik ondersteun de hoofdtrainer van Tjamie Sports, Jamil Chami, die ook buurtsportcoach is in Overvecht. Ik doe verschillende organisatorische activiteiten zoals de ledenadministratie. Ik ondersteun Jamil Chami / Tjamie Sports bij het uitvoeren van projecten voor bijvoorbeeld Kansenfonds en Sportimpuls om (jonge) kinderen te stimuleren tot bewegen, sport en gezonde voeding. Ik ben lid van de fietskartrekkersgroep Gezond speciaal Onderwijs. Voor een aantal activiteiten die ik voor Tjamie Sports verricht wordt de Stichting Tjamie Sports betaald
  • penningmeester in het bestuur van de Stichting Abantu Verbinding. Voor de Stichting Abantu Verbinding begeleid ik groepen Meer Bewegen Voor Ouderen in verschillende buurten in Utrecht. Stichting Abantu Verbinding organiseert activiteiten voor Utrechters, in al hun diversiteit. Zij organiseert wijkvoetbal en spel voor jeugd, wandelgroepen, fietsgroepen en beweeggroepen voor volwassenen. Haar doel is om de wijk in te gaan om mensen met behulp van beweging samen te laten komen.
  • penningmeester in het bestuur van de Steunstichting GroenLinks Utrecht Stad.
  • Ik ben met pensioen. Naast mijn werk als raadslid doe ik geen werkzaamheden meer waar ik zelf voor betaald word. Ik ben lang beroepsmatig actief geweest als organisatieadviseur en medezeggenschapsadviseur.

Meer informatie over mij

Ik ben geboren in 1954 en woon in het Muntkwartier.

In ben in 1972 voor de studie naar Utrecht gekomen vanuit Roosendaal, waar ik geboren ben. Sinds 1975 woon ik in de Krugerstraat. Vroeger heette dat het Suikerterrein, tegenwoordig het Muntkwartier. Ik ben hier blijven wonen omdat ik voor studie en mijn werk als medezeggenschaps- en organisatieadviseur in het hele land actief was. Met mijn oogafwijking mag ik niet autorijden en vanuit Utrecht is met trein, taxi en vouwfiets het hele land heel goed te bereizen.

In Utrecht ben ik steeds maatschappelijk en politiek actief geweest. In de studentenvakbeweging, Stop de Neutronenbom, Lombok Anders en later in de Wijkraad West, de Ontwikkelgroep Lombok Centraal en de Utrechtse Ruimtemakers. Ik ben vanaf de oprichting lid van GroenLinks, daarvoor van de CPN.

Een leefbare stad met menselijke maat, een stad voor iedereen, een groene en duurzame stad, voor mij en straks ook voor mijn kleinkinderen, kunnen we alleen maken als gemeentebestuur, maatschappelijke initiatieven, bewonersgroepen, actiegroepen, wijkplatforms en maatschappelijke en creatieve ondernemers samenwerken en elkaar kritisch maar constructief prikkelen. Daarom zet ik me in de gemeenteraad in voor onderwerpen als mobiliteit, ruimtelijke ordening, maar ook voor participatie en wijkgericht werken.