Gemeenteraad Rachel Heijne

In de gemeenteraad ben ik

raadslid voor GroenLinks en plaatsvervangend voorzitter van de commissies.

Mijn onderwerpen

Circulaire economie, Energie, Milieu en emissieloos vervoer, Ruimtelijke ontwikkeling

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

directeur bij de VVM, netwerk van milieuprofessionals.
Een onafhankelijk platform voor mensen die werkzaam zijn in het brede milieuveld. Bij overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschap. De VVM is het platform voor kennisuitwisseling, netwerk en debat. Dat doet de VVM door het organiseren van debatten, symposia, cursussen en congressen en door het uitgeven van het Tijdschrift Milieu.

Meer informatie over mij:

Ik ben geboren in 1968 en woon in Tuindorp Oost.

Als raadslid wil ik bijdragen aan een groene stad met gezonde lucht en schone energie. Een stad waar we ruimte geven aan de fiets en de voetganger. Een stad waar we energieneutraal bouwen, waar ruimte is voor zonne- en windenergie en waar we op zoek gaan naar nieuwe energiebronnen. Een stad waar we verspilling tegengaan en ons afval gebruiken als grondstof. Zo blijft onze stad leefbaar voor iedereen en kunnen ook de kinderen van onze kinderen nog fijn leven in Utrecht