Gemeenteraad Rachel Heijne

In de gemeenteraad ben ik

raadslid voor GroenLinks en voorzitter van de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën.

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

  • directeur bij de VVM, netwerk van milieuprofessionals.
    Een onafhankelijk platform voor mensen die werkzaam zijn in het brede milieuveld. Bij overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschap. De VVM is het platform voor kennisuitwisseling, netwerk en debat. Dat doet de VVM door het organiseren van debatten, symposia, cursussen en congressen en door het uitgeven van het Tijdschrift Milieu.
  • algemeen bestuurslid bij Utrecht Community (UCo).
    Ik ben algemeen bestuurslid bij Utrecht Community (UCo). Dit is een duurzame gemeenschap met 1.800 m2 aan werk-, workshop- en overlegruimte in een duurzaam gerenoveerde monumentale treinloods. UCo biedt ruimte aan 150 ondernemers met uiteenlopende disciplines. Zowel apart als samen zetten ze hun expertise in voor een duurzamere wereld.
    Mijn portefeuilles zijn community building en personeelszaken dit zijn intern gerichte portefeuilles. Alles wat te maken heeft met contacten met de gemeente en met ontwikkelingen in het gebied (denk aan ontwikkelingen rondom de 2e Daalsedijk) zal ik overlaten aan mijn collega’s in het UCo bestuur. In het raadswerk zal ik niet het woord voeren over onderwerpen die raken aan de ontwikkelingen in het gebied rondom UCo (2e Daalsedijk).

Meer informatie over mij:

Ik ben geboren in 1968 en woon in Tuindorp Oost.

Als raadslid wil ik bijdragen aan een groene stad met gezonde lucht en schone energie. Een stad waar we ruimte geven aan de fiets en de voetganger. Een stad waar we energieneutraal bouwen, waar ruimte is voor zonne- en windenergie en waar we op zoek gaan naar nieuwe energiebronnen. Een stad waar we verspilling tegengaan en ons afval gebruiken als grondstof. Zo blijft onze stad leefbaar voor iedereen en kunnen ook de kinderen van onze kinderen nog fijn leven in Utrecht