Gemeenteraad Anne Sasbrink

Woont in wijk

Tuinwijk

Telefoon

030 - 286 00 04

E-mail

a.sasbrink@raad.utrecht.nl

Website

www.utrechtstad.partijvoordedieren.nl

Te volgen via

Twitter  Facebook

Nevenactiviteiten

  • Als cultuurwetenschapper doe ik op freelancebasis opdrachten voor bijvoorbeeld scholen en culturele instellingen. Dat werk bestaat bijvoorbeeld uit het ondersteunen en adviseren van docententeams bij het ontwikkelen van cultuuronderwijs, of uit evaluatieonderzoek bij (educatie)programma's van culturele organisaties.
  • Op het landelijke bureau van de Partij voor de Dieren werk ik bij de financiële- en ledenadministratie.

Mijn onderwerpen

Bestuursinformatie, Burgerzaken, Erfgoed en Monumenten, Grondzaken, Internationale zaken, Juridische zaken, Leidsche Rijn, Ombudszaken, Onderwijs, Openbare ruimte en groen, Organisatievernieuwing, Publieksdienstverlening en communicatie, Ruimtelijke ordening, Sport, Stationsgebied, Vastgoed, Wonen.

Uw mening