Anne Sasbrink

Wat ik doe in de raad

Ik ben raadslid voor de Partij voor de Dieren en ben lid van de Bezwaarschriftencommissie.

Wat ik doe naast de raad

  • Ik ben cultuurwetenschapper.
    Ik doe op freelancebasis opdrachten voor bijvoorbeeld scholen en culturele instellingen. Dat werk bestaat bijvoorbeeld uit het ondersteunen en adviseren van docententeams bij het ontwikkelen van cultuuronderwijs of uit evaluatieonderzoek bij (educatie)programma's van culturele organisaties.
  • Naast mijn werk als raadslid volg ik als deeltijdstudent de opleiding leerkracht basisonderwijs (PABO)

Meer informatie over mij

Ik ben geboren in 1984 en woon in Tuinwijk.

Sinds 2015 was ik fractiemedewerker van de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren. Ik merkte toen van dichtbij hoeveel verschil we kunnen maken voor dieren, natuur en milieu in Utrecht. Vanuit de overtuiging dat een betere wereld dichtbij begint en dat ook wij in Utrecht duurzame, sociale en diervriendelijke keuzes kunnen en moeten maken, heb ik mij in 2018 kandidaat gesteld voor de gemeenteraad. Nadat Eva van Esch in 2019 haar zetel opgaf om Tweede Kamerlid te worden, werd ik raadslid.

Ik wil me ervoor inzetten dat we de belangen van inwoners, maar ook van de Utrechtse biodiversiteit en van de mensen en dieren die over tientallen jaren misschien in Utrecht leven, zo goed mogelijk behartigen. Het maken van bewuste keuzes voor de vormgeving van de samenleving betekent voor mij, dat ik niet alleen kijk naar menselijke kortetermijnbelangen, maar ook naar de lange termijn. En naar de manier waarop wij met keuzes in Utrecht een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de biodiversiteits- en klimaatcrisis.