Maarten van Heuven

Wat ik doe in de raad

Ik ben raadslid voor de Partij voor de Dieren en fractievoorzitter. Daarnaast ben ik voorzitter van de commissie Personeelszorg Raadsfunctionarissen.

Wat ik doe naast de raad

Naast de raad werk ik sinds 1 januari 2023 voor de NLPO, de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen. Hier werk ik als kwartiermaker, wat betekent dat ik lokale publieke omroepen in het land adviseer bij het toekomstbestendig maken van hun journalistiek en organisatie. Ik ben niet betrokken bij het adviseren van de Utrechtse lokale omroep. In 2022 verrichte ik freelancewerkzaamheden in de Utrechtse culturele sector en het kan ook in 2023 voorkomen dat een (eerdere) opdrachtgever mij benadert voor een opdracht. Ik verricht geen (lobby)werkzaamheden in de richting van de gemeente Utrecht. Als gevolg van deze werkzaamheden voer ik in de raad niet het woord over media en cultuur.

Meer informatie over mij

Ik ben geboren in 1977 en woon in de Binnenstad.

Ik ben actief geworden voor de Partij voor de Dieren omdat ik niet langer kon aanzien hoe slecht we omgaan met het milieu en de klimaatverandering. Het streven naar meer en naar altijd maar groei moet een keer ophouden. We stellen steeds maar de belangen van mensen voorop en putten de natuur en de aarde totaal uit. We moeten ons realiseren dat er grenzen aan de groei zitten.

Heel graag zet ik mij in om de mooie stad Utrecht duurzamer, groener, diervriendelijker en gezonder te maken. Voor ik raadslid werd was ik fractiemedewerker voor de Utrechtse PvdD-fractie. Sinds 3 oktober 2019, toen Eva van Esch naar de Tweede Kamer vertrok, ben ik fractievoorzitter.

Buiten de raad werkte ik voor diverse muziekprogramma’s van de publieke omroep, op het laatst als redacteur/programmamaker bij de VPRO in Hilversum. Dat combineerde ik met freelancewerkzaamheden in de Utrechtse cultuursector. Voor het project Residenties in Utrecht werk ik sinds 2019.