Gemeenteraad Maarten van Heuven

In de gemeenteraad ben ik

raadslid voor de Partij voor de Dieren en fractievoorzitter, lid commissie Personeelszorg Raadsorganen, lid bezwaarschriftencommissie en contactpersoon voor de wijk Binnenstad.

Mijn onderwerpen

Asiel en integratie, Circulaire economie, Dierenwelzijn, Diversiteit, Economische zaken, Energie, Financiën, Handhaving, Jeugd en jeugdzorg, Leidsche Rijn, Maatschappelijke ondersteuning, Markten en havens, Milieu en emissieloos vervoer, Mobiliteit, Openbare orde en veiligheid, Personeel en organisatie, Publieksdienstverlening, Volksgezondheid, Welzijn, Werk en inkomen, Wijkgericht werken/Participatie

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

  • (freelance) communicatiemedewerker Residenties in Utrecht.
    Ik ben als freelancer verbonden aan het cultuurproject Residenties in Utrecht, en werk aan communicatie en strategie van deze zelfstandige stichting. Om die reden voer ik op geen enkel moment het woord in de gemeenteraad op het beleidsterrein cultuur.
  •  voorzitter van de Stichting fractieondersteuning Partij voor de Dieren Utrecht.

Meer informatie over mij:

Ik ben geboren in 1977 en woon in de Binnenstad.

Ik ben actief geworden voor de Partij voor de Dieren omdat ik niet langer kon aanzien hoe slecht we omgaan met het milieu en de klimaatverandering. Het streven naar meer en naar altijd maar groei moet een keer ophouden. We stellen steeds maar de belangen van mensen voorop en putten de natuur en de aarde totaal uit. We moeten ons realiseren dat er grenzen aan de groei zitten.

Heel graag zet ik mij in om de mooie stad Utrecht duurzamer, groener, diervriendelijker en gezonder te maken. Voor ik raadslid werd was ik fractiemedewerker voor de Utrechtse PvdD-fractie. Sinds 3 oktober 2019, toen Eva van Esch naar de Tweede Kamer vertrok, ben ik fractievoorzitter.

Buiten de raad werkte ik voor diverse muziekprogramma’s van de publieke omroep, op het laatst als redacteur/programmamaker bij de VPRO in Hilversum. Dat combineerde ik met freelancewerkzaamheden in de Utrechtse cultuursector. Voor het project Residenties in Utrecht werk ik sinds 2019.