Gemeenteraad Maarten van Heuven

Ik woon in wijk

Binnenstad

Telefoon

06-41905167

E-mail

m.van.heuven@raad.utrecht.nl

Website

utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl

Volg me

Fractievoorzitter, lid Commissie Personeelszorg Raadsorganen, lid bezwaarschriftencommissie en contactpersoon wijk Binnenstad

Nevenactiviteiten

  • (Freelance) communicatiemedewerker Residenties in Utrecht
    Ik ben als freelancer verbonden aan het project Residenties in Utrecht, en werk aan communicatie en strategie van deze zelfstandige stichting. Om die reden voer ik op geen enkel moment het woord in de gemeenteraad op het beleidsterrein cultuur.
  •  Voorzitter Stichting fractieondersteuning Partij voor de Dieren Utrecht

Mijn onderwerpen

Asiel en integratie, Circulaire economie, Dierenwelzijn, Diversiteit, Economische zaken, Energie, Financiën, Handhaving, Jeugd en jeugdzorg, Maatschappelijke ondersteuning, Markten en havens, Milieu en emissieloos vervoer, Mobiliteit, Onderwijs, Openbare orde en veiligheid, Sport, Versnelling Overvecht, Volksgezondheid, Welzijn, Werk en Inkomen, Wijkgericht werken/Participatie.

Uw mening