Gemeenteraad Ilse Raaijmakers

In de gemeenteraad ben ik

raadslid voor de PvdA als vervanger van Hester Assen tijdens haar verlof.

Mijn onderwerpen

Asiel en integratie, Cultuur, Dierenwelzijn, Diversiteit, Energie, Erfgoed, Jeugd en jeugdzorg, Maatschappelijke ondersteuning, Middelbaar beroepsonderwijs, Onderwijs, Prostitutie, Volksgezondheid, Welzijn, Werk en inkomen en wijkcontactpersoon voor Noordwest

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

senior beleidsonderzoeker/adviseur bij het ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld, onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrama Centrum. Ik doe onderzoek naar de psychosociale gevolgen van oorlog en geweld voor mens en samenleving.

Meer informatie over mij:

Ik ben geboren in 1984 en woon in Lombok.

Ik woon nu zo’n 18 jaar in Utrecht. Hier voel ik me thuis. Met mijn man en twee dochters woon ik in Utrecht-West. Naast raadslid ben ik senior beleidsonderzoeker/adviseur bij ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. Ik doe onderzoek naar de psychosociale gevolgen van oorlog en geweld. In mijn ‘vrije tijd’ speel ik viool bij het Nederlands Filmorkest en ben ik actief voor de Lutherse kerk Utrecht. Voorheen heb ik vrijwilligerswerk gedaan voor buurthuizen in Sterrenwijk en Zuilen.

Ik geniet ervan mijn dochters te zien opgroeien in onze stad. Wat zou het mooi zijn als álle Utrechtse kinderen onbezorgd kunnen spelen. Maar zo is het helaas niet. Ik maak me zorgen over de kansengelijkheid. Bijna 10.000 kinderen groeien op in armoede. Schoolpleinen – DE plek waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten – zijn zelden een afspiegeling van de Utrechtse samenleving. En een goede start op de middelbare school hangt steeds meer af van het opleidingsniveau of de mondigheid van ouders.

Als raadslid zet ik me in voor gelijke kansen voor alle Utrechtse kinderen op goed onderwijs en toegang tot sport, cultuur of een gezond leven. Daarnaast zet ik me in voor kwetsbare stadgenoten. Mensen die van zorg afhankelijk zijn, met een beperking, dak- en thuislozen, eenzame ouderen… Ik wil een stad waar we naar elkaar omzien, voor elkaar zorgen en zoeken naar verbinding. Solidariteit, een belangrijke kernwaarde van de PvdA, staat bij mij voorop.