Joachim Cornielje

Meer informatie over mij

Ik ben geboren in 1997 en woon in wijk Noordoost (Wittevrouwen) 

Ik ben student Political Communication aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast ben ik stagiair bij de Wiardi Beckman Stichting. Hier doe ik onderzoek naar jongeren, sociaaldemocratie en communicatie.