Gemeenteraad Stadsbelang Utrecht

Fractie Stadsbelang Utrecht
Stadhuisbrug 1
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon: 030 - 286 00 05
E-mail: stadsbelangutrecht@raad.utrecht.nl
Website: www.stadsbelangutrecht.nl

Fractiemedewerkers
Tim Schelle
tim.schelle@raad.utrecht.nl

Hein Bos
hein.bos@raad.utrecht.nl

Pooja Mathoera  pooja.mathoera@raad.utrecht.nl
Pooja is woordvoerder over het onderwerp Cultuur.

Kenneth de Boer-Kreeft k.de.boerKreeft@raad.utrecht.nl
Kenneth is woordvoerder over de onderwerpen: Jeugd en Jeugdzorg, Openbare orde en Veiligheid, Middelbaar Beroepsonderwijs, Sport, Volksgezondheid, Welzijn, Wijkgericht werken/Participatie, Zorg en MO.

Uw mening