Charlotte Passier

Bel, mail of volg me
 

06 - 38 22 12 44

charlotte.passier@utrecht.nl

Volt Utrecht

Wat ik doe in de raad

Ik ben raadslid en fractievoorzitter voor Volt en voorzitter van de raadscommissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport (JWCS). Daarnaast ben ik woordvoerder voor de commissies Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen en Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte en vanuit de fractie Volt contactpersoon voor de wijken Zuidwest, Zuid, (Kanaleneiland, Lunetten, Hoograven) en Utrecht Science Park.

Onderwerpen in de commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen

 • Energie
 • Duurzaamheid
 • Circulaire economie
 • Milieu en emissieloos vervoer
 • Wonen
 • Samen voor Overvecht

Onderwerpen in de commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte

 • Mobiliteit
 • Groen (volkstuinen, NME, Amelisweerd)
 • Dierenwelzijn
 • Openbare ruimte
 • Klimaatadaptatie
 • Markten en havens

Wat ik doe naast de raad

Naast de raad werk ik op het projectbureau van de gemeente Zeist. Ik werk aan twee projecten: het Masterprogramma Buitensport (deelprojecten sportparken Blikkenburg-Oost en -West) en het digitaal minimaloket.

Zeist is natuurlijk een buurgemeente van Utrecht. Om belangenverstrengeling te voorkomen zorg ik ervoor dat ik niet aan projecten werk die overlap hebben met de gemeente Utrecht in combinatie met de dossiers die ik als raadslid in mij portefeuille heb.

Meer informatie over mij

De reden dat ik raadslid wilde worden is dat ik mij om een aantal punten zorgen maak, namelijk het klimaat, de sociale ongelijkheid en het tekort aan betaalbare woningen. Als raadslid wil ik Utrecht op deze gebieden een stukje beter maken.

In mijn vrije tijd houd ik ervan om te wandelen en met vrienden te klimmen. Je kan mij dan ook elk weekend in Energiehaven of Zuidhaven vinden. In de zomer vind ik het ook heel fijn om met vrienden in een park van het mooie weer te genieten!