Gemeenteraad Voorzitter en griffier

Jan van Zanen

Voorzitter

Burgemeester Jan van Zanen
Postbus 16200
3500 CE  UTRECHT

Burgemeester sinds 1 januari 2014. Gemeenteraden vergaderen onder voorzitterschap van de burgemeester. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door een door de gemeenteraad aangewezen raadslid.


Merel van Hall

Griffier

Merel van Hall
Varrolaan 100
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
030 - 286 10 69
m.van.hall@utrecht.nl

Raadsgriffier sinds augustus 2015

De raadsgriffier heeft een onafhankelijke positie, met rechtstreekse verantwoording aan de gemeenteraad. De raadsgriffier staat aan het hoofd van de griffie.