1. VVD

Margreet Ramaker

Bel, mail of volg me
 

06 - 38 21 87 34

margreet.ramaker@utrecht.nl

VVD Utrecht

Wat ik doe in de raad

Ik ben raadslid voor de VVD. Mijn aandachtsgebieden zijn: Financiën, Bestuur, Zorg, Welzijn, Cultuur en Onderwijshuisvesting.

Ik zit in de raadscommissies Veiligheid, Bestuur en Financiën (VBF), Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport (JWCS) en Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie (VOWE). En ik ben lid van de adviescommissie Controle en Financiën.

Wat ik doe naast de raad

Per 1 februari 2024 werk ik als strategisch omgevingsmanager vanuit Sweco gedetacheerd bij de Gasunie. Voor het project Delta Rhine Corridor draag ik zorg voor het stakeholdermanagement in de regio Zuid-Holland. Concreet betekent dit dat voor de aanleg van ondergrondse buisleidingen voor vervoer van waterstof, CO2 en ammoniak tussen Rotterdam en het Rurhgebied het mijn rol is alle partijen te betrekken en te informeren over de verkenning die de Gasunie als initiatiefnemer doet voor realisatie van de beoogde energietransitie door het Rijk. In mijn vrije tijd ben ik graag in mijn tuin bezig of aan het sporten in de buitenlucht.

Meer informatie over mij

Ik ben in 1973 geboren en woon met mijn gezin in Leidsche Rijn. Door de epidemie ben ik nog meer gaan beseffen hoe belangrijk een mooie omgeving en oog hebben voor elkaar is. Dat de gemeente daarin een belangrijke (financiële) rol speelt, heeft me aangezet me kandidaat te stellen voor de VVD.

De komende 4 jaar ga ik me inzetten voor vereenvoudiging van de regelgeving in de zorg, welzijn en cultuur. Wij mensen staan centraal. De uitvoering moet op maat en financieel haalbaar zijn. Ondernemerschap en vernieuwing zijn essentieel voor een stad die met haar tijd meegaat. Zo blijft Utrecht mooi voor iedereen.