De adviezen zijn geschreven: het 1e Utrechtse burgerberaad is klaar!

Op zaterdag 2 maart 2024 kwam het burgerberaad voor de 5e en laatste keer bij elkaar. We delen graag een korte indruk van de afsluitende dag.

Programma

De dag begon met het bespreken van het programma en het vervolg na de laatste bijeenkomst. Daarna werd in kleine groepjes gewerkt aan het nog sterker en beter maken van de adviezen. Alle deelnemers konden meedenken en meewerken.

Meeste stemmen

Iedereen mocht vervolgens stemmen over de adviezen. De deelnemers stemden over welke adviezen aan de gemeente overhandigd zouden worden. Er was slechts 1 stemronde nodig om dit duidelijk te krijgen.

De adviezen zijn daarna door het burgerberaad overhandigd aan de gemeente. Dit gebeurde ceremonieel door het overhandigen van een ‘cheque’ aan Eva Oosters (wethouder) en Linda Bode (gemeenteraadslid).

De gemeente aan zet

Nu zijn wij als gemeente aan zet. De gemeenteraad neemt de adviezen over als ze financieel, juridisch en praktisch uitvoerbaar zijn. Er is aan het burgerberaad een financiële ruimte van € 0 tot 1,3 miljoen meegegeven. Ambtenaren hebben tussendoor al feedback gegeven aan het burgerberaad over de uitvoerbaarheid.

Nu vindt de eindtoets plaats. We verwachten dat het college van B en W op 26 maart 2024 publiceert welke adviezen kunnen worden overgenomen. We verwachten dat de gemeenteraad in april een definitief besluit neemt.

Zodra het college van B en W een besluit neemt over welke adviezen uitvoerbaar zijn, publiceren we dit op deze website. Samen met het adviesrapport van het burgerberaad en het toetsrapport van de gemeente.

Lees hier een korte samenvatting van de adviezen

Live-tekening van het burgerberaad

Tijdens de 5e en laatste bijeenkomst was een tekenaar aanwezig. Deze tekenaar heeft tijdens de bijeenkomst een live tekening gemaakt.

In de tekening zijn verschillende onderdelen afgebeeld die te maken hebben met het 1e Utrechtse burgerberaad, bijvoorbeeld het uitnodigingstraject, de bijeenkomsten en uiteindelijk de jaarwisseling 2024 – 2025. Hier staan wat cijfers en uitspraken uit het burgerberaad. Verder laat de tekening zien welke adviezen zijn aangenomen. Deze staan ook op de pagina Adviezen.

Hulp en contact Burgerberaad

Telefoon

14 030

E-mail

burgerberaad@utrecht.nl