Meeste stemmen gelden

Het burgerberaad had tijdens de 4e bijeenkomst op 3 februari 2024 een bomvolle agenda. Tijd om aan de slag te gaan met het verder uitwerken van de concept-adviezen. Alles is nog mogelijk, maar de tijd begint te dringen. Op 2 maart 2024 moet het verhaal af zijn, de adviezen klaar zijn. Want op die dag bepaalt het burgerberaad welke adviezen aan de gemeente worden aangeboden.

Voor het zover is, hebben de deelnemers nog tijd om te werken aan de adviezen. Tijdens deze bijeenkomst was daar veel tijd voor gereserveerd. Soms vraagt een advies meer details, soms kunnen de adviezen combineren. Onder begeleiding van Hans Moors (onafhankelijk voorzitter van het burgerberaad) en zijn team van gespreksleiders gaan de deelnemers met veel energie aan de slag met deze opdracht.

Jongeren in beeld

Om de stem van jongeren goed in beeld te hebben, start de bijeenkomst met een korte podcast. Daarin gaan Hans Moors en een van de gespreksleiders in gesprek met een groepje jongeren. Het doel is om nog meer gevoel te krijgen bij wat jongeren doen tijdens de jaarwisseling en waarom. Na deze podcast is er een gesprek met iemand van Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU). Met deze extra inzichten kunnen deelnemers starten het werken aan de adviezen.

Stemmen

Aan het begin van het burgerberaad hebben de deelnemers afgesproken over wanneer adviezen worden aangenomen. Dat gebeurt als tweederde van de deelnemers plus 1 stem voor het advies stemt. Bijvoorbeeld: bij 90 deelnemers moeten er 60 + 1 deelnemers voor het voorstel stemmen.

Ter voorbereiding op het stemmen tijdens de laatste bijeenkomst op 2 maart stemden deelnemers nu ook. Deelnemers konden tijdens deze bijeenkomst groen, geel of rood stemmen. Als een deelnemer geel stemt dan is de instructie om op een briefje te schrijven wat er nodig zou zijn om groen te stemmen op een advies. Bij rood is de opdracht om op te schrijven wat het bezwaar is tegen het advies. Op deze manier wordt duidelijk aan welke adviezen er nog gewerkt moet worden en welke adviezen mogelijk af moeten vallen.

Op 2 maart 2024 is de afsluitende bijeenkomst aan het eind van die bijeenkomst overhandigt het burgerberaad de adviezen aan de gemeente.

Hulp en contact Burgerberaad

Telefoon

14 030

E-mail

burgerberaad@utrecht.nl