Van idee naar advies

De eerste 2 bijeenkomsten stonden vooral in het teken van kennismaken. En ook het bepalen van de werkafspraken en inhoudelijke gesprekken met experts om inzichten en informatie te verzamelen. Tijdens de 3e bijeenkomst was het tijd om een begin te maken met het schrijven van voorstellen voor de adviezen. Dat deed het burgerberaad op zaterdag 20 januari 2024.

Om de deelnemers op te warmen voor het schrijven van de adviezen was er eerst tijd voor een oefening ‘vrij schrijven’. Het hielp hen om hun gedachten te ordenen en op papier te krijgen. De soms grappige uitkomsten van deze oefening werden door de deelnemers in kleine groepjes besproken.

Van idee naar advies

Voorzitter Hans Moors benoemde enkele tips om een goed idee om te zetten in een goed advies. Een advies om beleid aan te passen heeft bijvoorbeeld een duidelijk doel. Er spreekt een wens of nood uit en inspireert om dingen anders te doen. Het beschrijft een duidelijke denkrichting of actie met eindpunt en het moet haalbaar en realistisch zijn.

Moors benadrukte dat ze nog in het voorstadium zitten van het beschrijven van de uiteindelijke adviezen. Het is dus niet erg als de adviezen elkaar tegenspreken. Of juist op elkaar aansluiten en dus samengevoegd moeten worden.

Tijd voor het echte werk

Daarna was het tijd om aan de voorstellen te beginnen. Om te zorgen dat de verschillende adviezen dezelfde bouw volgen, ontvingen de deelnemers een eenvoudig schema waarin ze de adviezen konden opschrijven. De deelnemers vormden groepjes, iedereen kon zelf bepalen aan welk advies hij/zij wilde meeschrijven. De verschillende onderwerpen waren daarvoor al gezamenlijk bepaald.

Het burgerberaad sloot de middag af met een korte terugblik op de dag. Daarin was er ruimte voor de deelnemers om aan te geven hoe ze zich voelden. Hieronder enkele reacties.

  • “Veel dingen komen op me af, stof tot nadenken.”
  • “Ik vind het mooi dat we nu in de fase zijn waarin we kleur bekennen en echt in actie komen.”
  • “Ik vind het leuk om in de adviezen te zien dat we proberen nader tot elkaar te komen en elkaars wensen mee te nemen in de adviezen.”
  • “De jaarwisseling heeft heel veel factoren, waar je niet altijd tegelijk rekening mee kunt houden in je advies.”
  • “Ik denk dat we niet vanuit een probleem hoeven te denken, maar vanuit de vraagstelling/toekomstvisie.”

Al met al een bijzondere nuttige dag waar veel werk is verzet. De volgende bijeenkomst is 3 februari 2024. De deelnemers zullen de voorstellen voor de adviezen dan verfijnen.

Hulp en contact Burgerberaad

Telefoon

14 030

E-mail

burgerberaad@utrecht.nl