Internationale zaken

Dakterras bij de Universiteit Utrecht

In Utrecht willen we een stad zijn waar gezondheid centraal staat in alles wat we doen. Een stad van gezonde inwoners in een gezonde omgeving die werken aan een gezonde economie. Onze ambitie is een ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Om deze ambitie te behalen, werken we samen met de regio, de provincie, Nederlandse en Europese steden, het Rijk en de Europese Unie.

De Europese Unie maakt veel beleid dat we in Utrecht uitvoeren. Het is dus van belang dat we opkomen voor de behoeften van Utrecht. Als er nieuw Europees beleid wordt gemaakt, willen we daarom zo vroeg mogelijk kunnen meegeven wat we in Utrecht belangrijk vinden.

Lees meer over onze Europese samenwerking en belangenbehartiging

Lees meer over Gezond Stedelijk Leven

Aantrekkelijk voor bedrijven, bewoners en studenten

We laten Utrecht zien als internationale stad met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, bewoners en studenten. De Europese Commissie riep de regio Utrecht in 2019 uit tot 1 van de meest competitieve regio’s van Europa. Dat laat zien dat regio Utrecht een sterke regio is met een goed opgeleide beroepsbevolking, waar veel kansen zijn voor bedrijven en waar we werken aan een groene, gezonde en slimme economie.

We werken samen met Provincie Utrecht en gemeenten in de regio onder de naam Utrecht Region. We zetten Utrecht internationaal op de kaart onder wat we noemen Healthy Urban Living. Utrecht City in Business werkt aan het aantrekken van (internationale) bedrijven naar de regio Utrecht. Daarmee verbeteren we werkgelegenheid in de regio en internationale handel.

Lees meer over onze internationale strategie in het 'Uitvoeringsprogramma internationaal 2023-2030'

Wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen

We hebben Utrecht in 2016 uitgeroepen tot 'Global Goals City'. Dit betekent dat we ons inzetten voor de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of Global Goals) van de Verenigde Naties. De Global Goals zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030.  De VN roept iedereen op om hieraan bij te dragen. Wij doen dat ook, we werken in onze stad aan een gezonde toekomst voor iedereen. Dat doen we samen met bewoners, organisaties en ondernemers.

Lees meer over Global Goals

Hulp en contact Internationale zaken

Telefoon

14 030

E-mail

Voor ontvangsten internationale delegaties:

internationaldelegations@utrecht.nl

Voor vragen over Europa/internationale zaken:

publicaffairs@utrecht.nl