Internationale zaken Europese subsidies (EU-subsidies)

stationshal utrecht centraal

Foto: Renzo Gerritsen

De Europese Unie (EU) verleent subsidies aan projecten die de belangen van de EU dienen, bijdragen tot de uitvoering van een programma of bijdragen aan het beleid van de EU. Op het gebied van EU-subsidies werkt de gemeente Utrecht samen met diverse partners in de stad. De belangrijkste partners zijn: provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten, RIVM, en Economic Board Utrecht.

Projecten

Lopende projecten

 • URGE (2019-2022): in URGE werkt Utrecht samen met 8 andere steden in Europa (onder andere Kopenhagen, München, Riga en Prato) aan circulaire economie. URGE richt zich hierin specifiek op de bouwsector en ruimtelijke ontwikkeling en draagt daarmee bij aan een van de speerpunten van het actieprogramma 'Utrecht Circulair 2020-2030'.
 • Kansen voor West I en II (2007 – 2020): 4 provincies in de Randstad (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en 4 grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht werken samen om de regionale economie in de Randstad slim te vernieuwen.
 • IRIS (2017 – 2022): Utrecht (Nederland, coördinator), Nice (Frankrijk), Göteborg (Zweden) werken samen aan vernieuwende maatregelen om de hoge doelen op het gebied van duurzame energie en vervoer te behalen. Nieuwe ideeën uit de ICT ondersteunen dit. Deze moeten leiden tot nieuwe diensten en producten. In de stad werken wij samen met de universiteit, de Hoge School, een woningbouwcorporatie, bedrijfsleven en burgers. De steden Vaasa (Finland), Alexandroupolis (Griekenland), Santa Cruz de Tenerife (Spanje) en Focsani (Roemenië) doen ook mee aan dit project. Zij willen de nieuwe diensten en producten daar ook gaan toepassen.
 • Plasticircle (2017 – 2021): PlastiCircle richt zich op meer hergebruik van plastic afval met een hoog resultaat (circulaire economie). Dit proces heeft 4 lijnen: verhogen van de hoeveelheid, verminderen kosten en energie van vervoer, verbeteren van kwaliteit teruggewonnen plastic, en zo hoogwaardig mogelijk hergebruik.
 • CityChangerCargoBike (2018 – 2021): CityChangerCargoBike (CCCB) wil het gebruik van vrachtfietsen (cargobike) veranderen. Daarmee de toepassing verhogen en versnellen. CCCB zal de allerbeste voorbeelden samenbrengen en helpen deze op een grote schaal over te dragen aan andere steden. Een paar steden in Europa lopen voorop op het gebruik van vrachtfietsen: Utrecht, Cambridge, San Sebastian, Kopenhagen.
 • Naturvation (2016 – 2020): Dit project wil de kennis van de op de natuur gebaseerde oplossingen voor ontwikkelingen in de stad vergroten. Deze duurzame oplossingen kunnen we gebruiken bij de toekomstige stedelijke vernieuwing. We werken samen met kennisinstellingen (op het gebied van stedelijke ontwikkeling, geografie, vernieuwing en economie), gemeenten en bevolking.

Afgeronde projecten

 • Plan Einstein (2016 – 2019): vernieuwende vorm van opvang aan de Einsteindreef in de Utrechtse wijk Overvecht, ontwikkeld door de gemeente Utrecht en verschillende organisaties. De mensen in de opvang kunnen zich vanaf de eerste dag inzetten voor hun toekomst, waar die toekomst ook ligt. De gemeente Utrecht trok dit project en werkte hierin samen met onder andere Socius, Social Impact Factory, Vluchtelingenwerk, Universiteit Utrecht en universiteiten van Roehampton en Oxford.
 • Cities-Grow (2016 – 2018): 16 steden leren van elkaar hoe buitenlandse nieuwkomers en vluchtelingen kunnen samenleven met hun nieuwe omgeving. Hoe kunnen deze het best ondersteund worden zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen.
 • FosterREG (2015 – 2017): onderzoek naar hoe we energie groener kunnen toepassen in de stad zodat we het nog kunnen betalen. Kunnen we dit ook in de regio en landelijk toepassen? 
 • CityLogo (2013 – 2015):  dit project was een onderdeel van het Europese programma Urbact. Een Europees project over de wijze waarop moderne steden bekend staan. Het doel is dat de steden bekender worden om hun sterke punten. Waarbij de steden meer toeristen en bedrijven aantrekken. Daarnaast wilden de steden ook bereiken dat zij een duidelijker verhaal over de stad kunnen vertellen.
 • PORTICO (2009-2014): Een internationaal project waarin wij en Initiatief Domplein samenwerkten met 3 Europese steden: Keulen, Gent en Chester. Het project streefde ernaar de bescherming en beleving van cultureel erfgoed en archeologie samen te laten gaan met economische ontwikkeling.
 • CIVITAS MIMOSA (2008 – 2012): “Making Innovation in Mobility and Sustainable Actions” was een vernieuwend vervoersproject. De steden Bologna, Funchal, Gdansk, Talinn en Utrecht hebben in Europees verband aan dit project gewerkt.

Hulp en contact Internationale zaken

Telefoon

14 030

E-mail

Voor ontvangsten internationale delegaties:

internationaldelegations@utrecht.nl

Voor vragen over Europa/internationale zaken:

publicaffairs@utrecht.nl