Internationale zaken Wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals)

Utrecht is een 'Global Goals City'. Ons lokale beleid koppelen we aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of Global Goals) van de Verenigde Naties. In 2015 stelden de Verenigde Naties 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vast. Deze Global Goals werden unaniem aangenomen door alle lidstaten en vormen tot 2030 een belangrijke gezamenlijke wereldwijde agenda.

Global Goals en gemeenten

Ook de Nederlandse regering heeft zich verbonden aan deze Global Goals. Maar we halen de Global Goals niet zonder de inzet van gemeenten. De doelen raken namelijk aan belangrijke opgaven voor lokale overheden, zoals:

 • het terugdringen van armoede en ongelijkheid,
 • het stimuleren van duurzame productie en consumptie
 • werken aan een leefbare en veilige leefomgeving
 • het stimuleren van duurzame energie

Dashboard Global Goals

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. Internationaal leveren we daarmee een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). De SDG’s zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN). Deze zijn opgesteld om samen te werken aan een betere wereld voor iedereen. In het dashboard 'Gezond leven voor iedereen in perspectief van de Sustainable Development Goals' houden we de voortgang in de gaten in Utrecht op de SDG’s. Dit gebeurt langs de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de 7 opgaven voor de stad.
Bekijk het Global Goals Dashboard - Utrecht (incijfers.nl)

Campagne HeelUtrechtU

De stad is ook actief betrokken bij de Global Goals. De stichting Utrecht4globalgoals organiseert de HeelUtrechtU campagne met als doel zoveel mogelijk bewoners te stimuleren om bij te dragen aan het behalen van deze doelen. HeelUtrechtU is een platform voor Utrechtse verhalen van bewoners en ondernemers die werken aan het realiseren van de Global Goals. In 2019 gaf 34% van de Utrechters in de bewoners enquête aan dat ze van de Global Goals heeft gehoord. In 2017 was dat 28%. 

RTV Utrecht maakte in opdracht van Utrecht4GlobalGoals de documentaire Global Goals in eigen stad. Hier zie je dat FC Utrecht goed scoort op de Global Goals en ook dat er veel initiatieven zijn die zich inzetten om een bijdrage te leveren aan deze doelen.

Meewerken aan Global Goals?

De stichting inspireert Utrechters om zich ook in te zetten. Woon, werk, onderneemt of studeert u in Utrecht? En wilt u graag meewerken aan de Global Goals? Bij Utrecht4globalgoals vindt u inspiratie en tips om mee te doen.

Wilt u een activiteit organiseren om de Global Goals meer bekendheid te geven of een bijdrage leveren met een internationaal project ? Dan kunnen organisaties via de subsidieregeling Utrecht4GlobalGoals 'Hier & Daar' subsidie aanvragen.

Internationaal samenwerken

Om de Global Goals te kunnen behalen is het belangrijk om lokaal en internationaal samen te werken. Dat doen we door met de gemeente Kajjansi in Uganda te werken aan het versterken van de lokale circulaire economie. Zie ook de infographic bij de Raadsbrief Werkplan 2017-2019 Utrecht Global Goals City. Het doel is kansen te creëren voor ondernemers met duurzame producten en de gemeente te ondersteunen bij het maken van beleid daarvoor. Daar werken ook Utrechtse organisaties en bedrijven zoals de Universiteit Utrecht en ingenieursbureau Movares aan mee. We ontvangen daarvoor subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

We hebben een Engelstalige publicatie (pdf, 2 MB) uitgebracht over hoe Utrecht werkt aan de Global Goals.

Rapport Guangzhou Award over Utrecht

De Guangzhou Award for Urban Innovation publiceerde een Engelstalig rapport over Utrecht. Utrecht werd in 2018 voor deze award genomineerd uit 300 inzendingen.  
Deze publicatie beschrijft hoe de 15 genomineerde steden (waaronder New York en Wuhan) werken aan het realiseren van de Global Goals.

Bekijk het Engelstalige rapport over Utrecht (vanaf pagina 32) op de website van Guangzhou Award

Raad zet zich in voor Global Goals

De gemeenteraad van Utrecht zet zich actief in voor de Global Goals. Zij overhandigden in 2019 onderstaand manifest aan burgemeester Jan van Zanen.

Manifest

Wij, raadsleden van de gemeente Utrecht, zetten ons in voor een duurzame toekomst voor de stad Utrecht. Zo dragen we bij aan de stad voor toekomstige generaties. Door de Verenigde Naties zijn de Global Goals opgesteld, universele doelen waarmee iedereen kan bijdragen aan een duurzame toekomst. Ieder op onze eigen manier en samen met de stad werken wij, net als veel anderen, aan de Global Goals. Wij zetten ons in om de impact van Global Goals initiatieven te versterken. Wij vergroten het bewustzijn in de gemeentelijke organisatie en de stad. Wij stimuleren inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om actie te ondernemen.

Bekijk per doel welke raadsleden zich inzetten:

 • Doel 1 Geen armoede: Julia Kleinrensink (GroenLinks), Ruurt Wiegant (SP), Rick van der Zweth (PvdA)
 • Doel 3 Goede gezondheid en welzijn: Hasan Kaplan (GroenLinks), Jantine Zwinkels (CDA)
 • Doel 4  Kwaliteitsonderwijs: Hester Assen (PvdA), Peter van Corler (GroenLinks), Mohammed Saiah (D66)
 • Doel 5 Gendergelijkheid: Anne-Marijke Podt (D66), Tessa Sturkenboom (Student & Starter), Melody Deldjou Fard (GroenLinks)
 • Doel 7 Betaalbare en duurzame energie: Rachel Heijne (GroenLinks)
 • Doel 8 Eerlijk werk en economische balans: Fred Dekkers (GroenLinks)
 • Doel 9 Industrie, Innovatie en Infrastructuur: Jantine Zwinkels (CDA), Martijn van Dalen (VVD)
 • Doel 10 Ongelijkheid verminderen: Ruurt Wiegant (SP), Melody Deldjou Fard (GroenLinks), Mohammed Saiah (D66)
 • Doel 11 Duurzame steden en gemeenschappen: Tessa Sturkenboom (Student & Starter), Martijn van Dalen (VVD), Floor de Koning (GroenLinks), Bulent Isik (PvdA)
 • Doel 12 Verantwoorde consumptie en productie: Jantine Zwinkels (CDA), Anne Sasbrink (Partij voor de Dieren)
 • Doel 13 Klimaatactie: Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren)
 • Doel 16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten: Fred Dekkers (GroenLinks), Has Bakker (D66), Mohammed Saiah (D66), Jan Wijmenga (ChristenUnie)
 • Doel 17 Partnerschappen om de doelen te bereiken: Fred Dekkers (GroenLinks)

Hulp en contact Internationale zaken

Telefoon

14 030

E-mail

Voor ontvangsten internationale delegaties:

internationaldelegations@utrecht.nl

Voor vragen over Europa/internationale zaken:

publicaffairs@utrecht.nl