Wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals)

Utrecht is een 'Global Goals City'. Ons lokale beleid koppelen we aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of Global Goals) van de Verenigde Naties.

In 2015 stelden de Verenigde Naties 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vast. Deze Global Goals werden unaniem aangenomen door alle lidstaten en vormen tot 2030 een belangrijke gezamenlijke wereldwijde agenda.

Global Goals en gemeenten

Ook de Nederlandse regering heeft zich verbonden aan deze Global Goals. Maar we halen de Global Goals niet zonder de inzet van gemeenten. De doelen raken namelijk aan belangrijke opgaven voor lokale overheden, zoals:

  • het terugdringen van armoede en ongelijkheid
  • het stimuleren van duurzame productie en consumptie
  • werken aan een leefbare en veilige leefomgeving
  • het stimuleren van duurzame energie

Dashboard Global Goals

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. Internationaal leveren we daarmee een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). De SDG’s zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN). Deze zijn opgesteld om samen te werken aan een betere wereld voor iedereen. In het dashboard 'Gezond leven voor iedereen in perspectief van de Sustainable Development Goals' houden we de voortgang in de gaten in Utrecht op de SDG’s. Dit gebeurt langs de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de 7 opgaven voor de stad.

Bekijk het Global Goals Dashboard

Campagne HeelUtrechtU

De stad is ook actief betrokken bij de Global Goals. De stichting Utrecht4GlobalGoals organiseert de HeelUtrechtU campagne met als doel zoveel mogelijk bewoners te stimuleren om bij te dragen aan het behalen van deze doelen. HeelUtrechtU is een platform voor Utrechtse verhalen van bewoners en ondernemers die werken aan het rmaken van de Global Goals. In 2019 gaf 34% van de Utrechters in de bewoners enquête aan dat ze van de Global Goals heeft gehoord. In 2017 was dat 28%. 

RTV Utrecht maakte in opdracht van Utrecht4GlobalGoals de documentaire Global Goals in eigen stad. Hier zie je dat FC Utrecht goed scoort op de Global Goals en ook dat er veel initiatieven zijn die zich inzetten om een bijdrage te leveren aan deze doelen.

Meewerken aan Global Goals?

De stichting inspireert Utrechters om zich ook in te zetten. Woon, werk, onderneemt of studeert u in Utrecht? En wilt u graag meewerken aan de Global Goals? Bij Utrecht4globalgoals vindt u inspiratie en tips om mee te doen.

We hebben een Engelstalige publicatie (pdf, 2 MB) uitgebracht over hoe Utrecht werkt aan de Global Goals.

Rapport Guangzhou Award over Utrecht

De Guangzhou Award for Urban Innovation publiceerde een Engelstalig rapport over Utrecht. Utrecht werd in 2018 voor deze award genomineerd uit 300 inzendingen.  
Deze publicatie beschrijft hoe de 15 genomineerde steden (waaronder New York en Wuhan) werken aan het realiseren van de Global Goals.

Bekijk het Engelstalige rapport over Utrecht (vanaf pagina 32) op de website van Guangzhou Award

Raad zet zich in voor Global Goals

De gemeenteraad zet zich actief in voor de Global Goals. Zij gaven in 2019 onderstaand manifest aan de burgemeester van toen.

 

Naam raadslid Partij Keuze voor

Maartje Vermeulen

m.vermeulen@utrecht.nl

GroenLinks

4: Kwaliteitsonderwijs

17: Partnerschappen om doelen te bereiken

Ingeborg Hornsveld

i.hornsveld@utrecht.nl

GroenLinks 3: Goede gezondheid en welzijn

Rachel Heijne

rachel.heijne@utrecht.nl

GroenLinks 

7: Betaalbare en duurzame energie

Julia Kleinrensink

j.kleinrensink@utrecht.nl

GroenLinks 

1: Geen armoede

2: geen honger

Melody Deldjou Fard

m.deldjoufard@utrecht.nl            

GroenLinks 

5: Gendergelijkheid

10: Ongelijkheid verminderen

Mahaar Fattal

m.fattal@utrecht.nl                 

GroenLinks 

5: Gendergelijkheid

16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Fred Dekkers

f.dekkers@utrecht.nl               

Groenlinks 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Jantine Zwinkels

j.zwinkers@raad.utrecht.nl

CDA

3: Goede gezondheid en welzijn

9: Industrie, innovatie en infrastructuur

12: Verantwoorde consumptie en productie

Bert van Steeg
bert.van.steeg@utrecht.nl

CDA 6: Schoon water en sanitair

Hessel Stellinga
hessel.stellinga@utrecht.nl

CDA 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Ruud Penders
ruud.penders@utrecht.nl

CDA 14: Leven in het water

Harm Dijkstra
harm.dijkstra@utrecht.nl

CDA

8: Eerlijk werk en economische groei

12: Verantwoorde consumptie & productie

Maarten Koning

m.koning@utrecht.nl

D66 16: Vrede en Veiligheid

Berdien van der Wilt

b.van.der.Wilt@utrecht.nl

D66 4: Kwaliteitsonderwijs

Venita Dada-Anthonij

v.dadaanthonij@utrecht.nl

D66

5: Gendergelijkheid

10: Ongelijkheid verminderen

Ralph Peters

r.peters@utrecht.nl
D66

13: Klimaatactie

7: Betaalbare en duurzame energie

Nadia Stylianou

n.stylianou@utrecht.nl

D66

15: Leven op het land

11: Duurzame steden en gemeenschappen

Maarten van Heuven

m.van.heuven@utrecht.nl

PvdD

13: Klimaatactie

Anne Sasbrink

a.sasbrink@utrecht.nl
PvdD

14: leven in het water

15: Leven op het land

Lisanne Snippe
lisanne.snippe@utrecht.nl
PvdD

14: leven in het water

15: Leven op het land

Hester Assen

h.assen@utrecht.nl
PvdA 4: Kwaliteitsonderwijs

Mariam Al-Saqaff

Mariam.alsaqaff@utrecht.nl

VVD 8: Eerlijk werk oneconomische groei

Ruud Maas

r.maas@utrecht.nl
Volt

3: goede gezondheid en welzijn

17: partnerschap om doelstellingen te bereiken
Charlotte Passier
charlotte.passier@utrecht.nl
Volt 13: klimaatactie
Linda Bode
linda.bode@utrecht.nl
Volt 11: duurzame steden en gemeenschappen

Annemarijn Oudejans
annemarijn.oudejans@utrecht.nl

S&S

3: goede gezondheid en welzijn

7: Betaalbare en duurzame energie

Yvonne Hessel

yvonne.hessel@utrecht.nl
Utrecht Solidair

1: geen armoede,

2: geen honger

Stevie Nolten
stevie.nolten@utrecht.nl

Bij1

5: Gendergelijkheid

10: ongelijkheid verminderen

Manifest

Wij, raadsleden van de gemeente Utrecht, zetten ons in voor een duurzame toekomst voor de stad Utrecht. Zo dragen we bij aan de stad voor toekomstige generaties. Door de Verenigde Naties zijn de Global Goals opgesteld, universele doelen waarmee iedereen kan bijdragen aan een duurzame toekomst. Ieder op onze eigen manier en samen met de stad werken wij, net als veel anderen, aan de Global Goals. Wij zetten ons in om de impact van Global Goals initiatieven te versterken. Wij vergroten het bewustzijn in de gemeentelijke organisatie en de stad. Wij stimuleren inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om actie te ondernemen.

Hulp en contact Internationale zaken

Telefoon

14 030

E-mail

Voor ontvangsten internationale delegaties:

internationaldelegations@utrecht.nl

Voor vragen over Europa/internationale zaken:

publicaffairs@utrecht.nl