Vaststelling bestemmingsplan Museumhotel, Binnenstad

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan Museumhotel, Binnenstad op 25 april 2024 vastgesteld. De digitale naam van dit bestemmingsplan is NL.IMRO.0344. BPMUSEUMHOTELBINNE-VA01.

Plangebied

Het plangebied ligt in het Museumkwartier aan de zuidelijke kant van de binnenstad van Utrecht. Het plangebied ligt de Lange Nieuwstraat in het oosten, het Vrouwjuttenhof in het noorden en het Nijntje Museum en de Agnietenstraat in het zuiden.

Doel

Het doel van dit bestemmingsplan is het Museumhotel aan de Lange Nieuwstraat 237 en de uitbreiding op het binnenterrein planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Het doel van dit bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van het Museumhotel aan de Lange Nieuwstraat 237 en de uitbreiding op het binnenterrein. 

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan op enkele onderdelen gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de aanpassing van de tekst over parkeren in paragraaf 4.2.1.
  • het van toepassing verklaren van de algemene regels van het ‘Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht’.

Voor een overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij naar het vaststellingrapport.

Samenloop van procedures (coördinatie)

De procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn tegelijk doorlopen (gecoördineerd). U kunt tegen deze besluiten ook tegelijkertijd in beroep gaan (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening).

Het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan bekijken

U kunt het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, het vaststellingsrapport en de omgevingsvergunning bekijken vanaf 7 juni 2024 tot en met 18 juli 2024 op:

Beroep instellen bij de rechter

Hebt u zelf met dit bestemmingsplan te maken? En bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De termijn van zes weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan. Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening? Kijk dan op de website raadvanstate.nl.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig