Stedelijke onderscheidingen

Er zijn verschillende onderscheidingen en blijken van waardering voor personen die zich op bijzondere wijze hebben ingespannen voor de Utrechtse samenleving.

Iemand voordragen voor een onderscheiding?

Een jubileum, een afscheid of een ander bijzonder moment kunnen aanleiding zijn om een onderscheiding aan te vragen. Kent u iemand die een onderscheiding verdient? Neem contact op met de adviseur onderscheidingen van het kabinet. Zij vertelt u of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding en welke zou passen. Ook krijgt u alle informatie over de voorwaarden, het indienen van een aanvraag en de rest van het proces. Overleggen voordat u de officiële aanvraag indient, kan u later veel werk schelen.

Voor een stedelijke onderscheiding geldt dat de aanvraag tenminste 3 maanden voor de datum van uitreiking bij het kabinet binnen is.

Welke stedelijke onderscheidingen zijn er?

Speld van de stad Utrecht

Ontwerp

Zilveren draagpenning met een diameter van 25 mm. Deze hangt aan een lint in de Utrechtse kleuren rood en wit. Op de penning staat de Domtoren met de tekst 'UTRECHT' en 3 pijlen die elkaar kruisen. Dit staat symbool voor de centrale ligging van Utrecht in Nederland.
Heren dragen de Speld als reversspeld, dames als broche. In de bewaarcassette zit ook een insigne met een diameter van 13 mm dat dagelijks gedragen kan worden.

Ontwerper

Medailleur Henk van Bommel. Geslagen door Koninklijke Begeer BV.

Geschiedenis en toekenning

In 1985 ingesteld door B en W. Toekenning door B en W.


Sportpenning

Ontwerp

Bronzen legpenning met op de voorkant het wapen van Utrecht. In een cirkel daaromheen staan sporten verbeeld. Op de achterkant staat de tekst 'Sportpenning Gemeente Utrecht' met daaronder ruimte voor een inscriptie.

Ontwerper

Eric van den Boom. Geslagen door Koninklijke Begeer BV.

Geschiedenis en toekenning

In 1985 ingesteld door B en W. Toekenning door B en W.


Maartenspenning

Ontwerp

Bronzen legpenning met op de voorkant een afbeelding van Sint-Maarten op zijn paard. Hij wordt afgebeeld met zijn rug omdat hij zijn aandacht richt op wat er op de achterkant van de penning gebeurt. Daar halveert hij zijn mantel in een vorm die verwijst naar het wapen van de stad. Boven de tekst 'erepenning' staat een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur afgebeeld die de penning uitreikt aan Sint-Maarten. Sint-Maarten is hier niet de gever, maar de ontvanger. Hij staat symbool voor de persoon die wordt geëerd.

Ontwerper

Theo van de Vathorst. Gegoten door de firma Binder.

Geschiedenis en toekenning

In 1985 ingesteld door B en W. Toekenning door B en W.


Stadsmedaille in Zilver

Ontwerp

Zilveren medaille met op de voorkant het gekroonde wapen van Utrecht met 2 leeuwen. Op de achterkant een lauwerkrans met een lint. Daartussen is ruimte voor een inscriptie.

Geschiedenis en toekenning

Al heel lang worden in Utrecht bij gedenkwaardige gebeurtenissen herinneringspenningen geslagen. Veel daarvan zijn te zien in het Centraal Museum. Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders besloot in 1861 tot de introductie van een medaille bij “tentoonstellingen en anderszins”. Dat blijkt uit de notulen van een collegevergadering. Het is niet bekend wanneer de eerste medaille is uitgereikt.
Toekenning eerst door de gemeenteraad, later door B en W, nu door de raadsvoorzitter.

In 1869 kwam er een nieuwe penning. Aanleiding was een concours van de Nederlandsche Weerbaarheidsbond in De Bilt. Op 27 juli 1869 kreeg het Munt-Collegie (een college van toezicht op het gebied van munten en edele metalen) opdracht om de nieuwe medaille te slaan. Tijdens het concours, tussen 16 en 21 augustus 1869, verbleef koning Willem III “binnen Utrecht”. Hij kreeg van de burgemeester, mede namens de raad, een etui met 3 exemplaren van de nieuwe medaille: een gouden, een zilveren en een bronzen.
Ook deze medaille werd eerst alleen aan verenigingen toegekend als prijs bij tentoonstellingen. Later ook bij sportwedstrijden. Al snel werd er een nieuwe stempel voor de medaille gemaakt, “welke ... in het vervolg ook van voortdurende dienst zal kunnen zijn en tot dat eind voor de Stad aan ‘s Rijksmunt bewaard wordt”. Aldus een rapport van wethouder Wals van 16 juni 1870.
In 1914 besloot de gemeenteraad ook burgers in aanmerking te laten komen voor een Stadsmedaille.


Burgemeesterspenning/-medaille

Ontwerp

Zilveren legpenning met een diameter van 60 mm. Op de voorkant staat het wapen van Utrecht met de tekst 'Burgemeesterspenning van Utrecht'. Op de achterkant het stadhuis en een gedeelte van de ambtsketen. Daartussen is ruimte voor een inscriptie.

Ontwerper

Medailleur Henk van Bommel. Geslagen door Koninklijke Begeer BV.

Geschiedenis en toekenning

In1989 ingesteld door burgemeester Vos-van Gortel. Daarvoor was er een Burgemeestersmedaille met een ander formaat en andere tekst.

Hulp en contact Onderscheidingen

Telefoon

14 030

E-mail

kabinet@utrecht.nl

Ook voor vragen over het Predicaat Koninklijk of Hofleverancier, de Koninklijke Erepenning en het Carnegie Heldenfonds.