Personeel in cijfers

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is. Hieronder wat cijfers over hoe de organisatie er op dit moment uit ziet.

Overzicht van 31 december 2023

Omvang van onze organisatie
OmvangPercentages/aantallen
Toename aantal fte's ten opzichte van 31-12-202210,6%
Totaal aantal fte's5.272
Toename aantal personeelsleden ten opzichte van 31-12-202210,2%
Totaal aantal personeelsleden5.739
Samenstelling totaal organisatie in salarisschalen en percentage leidinggevenden
SalarisschalenPercentages
1 tot en met 31,6%
4 tot en met 612,3%
7 tot en met 932,7%
10 tot en met 1244%
13 en hoger9,4%
Percentage leidinggevenden5,8%
Samenstelling personeelsbestand en sekse
SamenstellingPercentages
Vrouwen in percentage van het totale personeelsbestand53,3%
Fte's vrouwen uitgedrukt in percentage totaal aantal fte's51,2%
Percentage vrouwen van de leidinggevenden in schaal 12 en hoger48,9%
Samenstelling personeelsbestand en leeftijd
LeeftijdLeeftijd/Percentages
Gemiddelde leeftijd van de personeelsleden (in jaren)45
jonger dan 30 jaar12,6%
 55 jaar en ouder27,2%
 jongeren (<30jr) onder de instroom tot en met december34,9%
 jongeren (<30jr) onder de uitstroom tot en met december22,4%
Mobiliteit
MobiliteitPercentages/aantal
Personeelsleden met een dienstverband korter dan 3 jaar36,9%
Personeelsleden met een dienstverband van 3 tot 10 jaar26,5%
Personeelsleden met een dienstverband langer dan 10 jaar36,6%
Nieuwe medewerkers in percentage van het totaal aantal medewerkers einde voorafgaande jaar (instroom)20,2%
Idem excl.inhuizingen19,6%
Vertrokken medewerkers in percentage van het totaal aantal medewerkers einde voorafgaande jaar (uitstroom)9,9%
Idem excl.verzelfstandigingen9,9%
Overplaatsingsbesluiten (doorstroom)933
Verzuim
VerzuimPercentage/frequentie
Verzuimpercentage8,2%
Meldingsfrequentie1,12

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur