Bestuur en organisatie Privacy

Bescherming persoonsgegevens

De gemeente Utrecht hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Utrecht omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy. Ook kunt u hier een melding doen als u meent dat u een datalek hebt ontdekt binnen onze systemen.

De gemeente Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

Hulp en contact privacy

Telefoon

14 030

E-mail

websiteprivacy@utrecht.nl