Camera's

We zetten camera’s in voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld voor de openbare orde en veiligheid. Ook gebruiken we camera’s om in kaart te brengen hoe het verkeer doorstroomt, om gemeentelijke eigendommen te beschermen of om de milieuzone te controleren.

De gemeente weet dat camera’s de privacy van inwoners kan schenden. Daarom maken we een goede afweging tussen het doel van de camera en de privacy van het publiek. Zonder die afweging gebruiken we de camera niet. Wij nemen bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

  • De scherpte van de beelden stemmen wij af op het doel van de camera: bij verkeerstellingen willen we alleen weten hoeveel auto’s ergens rijden. We gebruiken daarom onscherp beeld zodat personen en kentekens niet herkenbaar zijn. Of we gebruiken technologie om deze gegevens weg te halen.
  • De gemeenteraad heeft afgesproken hoeveel camera’s er mogen zijn voor de openbare orde en veiligheid. We mogen geen nieuwe camera’s plaatsen zonder toestemming van de gemeenteraad.
  • Camerabeelden worden niet langer bewaard dan nodig is. Na korte tijd vernietigen we de beelden. Alleen beelden waarop incidenten te zien zijn, bewaren we langer.
  • De Functionaris voor de Gegevensbescherming controleert hoe de camera’s gebruikt worden. We gebruiken geen camera’s als hij daar geen toestemming voor geeft.

Het gebruik van camera's door de gemeente hebben we verder uitgewerkt in het Beleid cameratoezicht.

Camera's van ondernemers

Ook ondernemers in de stad gebruiken camera’s, bijvoorbeeld om hun personeel of eigendommen te beschermen. Deze camera’s mogen geen openbare ruimte filmen (openbare ruimte is bijvoorbeeld: de straat, de stoep, het fietspad, pleinen). Filmt een camera toch de openbare ruimte? Dan moet de ondernemer de camera melden bij de gemeente. De gemeente is namelijk eigenaar van de openbare ruimte. Deze meldplicht is opgenomen in artikel 8 van de Privacyverordening.

Aanmelden camera

Hebt u vragen over de meldplicht camerabewaking of over het invullen van het meldformulier? Neem dan contact op met de gemeente op telefoonnummer 14 030.

Register camera's gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht bouwt aan een overzicht van camera's in de stad die de openbare weg filmen. Dit is het ‘Register camera’s gemeente Utrecht’. De gegevens in het register zijn op de kaart met camera's te zien en beschikbaar als set open data. Camera’s die hierin opgenomen worden zijn:

  • camera’s van de gemeente zelf. Deze gebruiken we voor: openbare orde en veiligheid, verkeersdoorstroming en de bewaking van gemeentelijke eigendommen
  • camera’s van ondernemers die ook zijn gericht op de openbare weg. De ondernemer heeft deze gemeld aan de gemeente Utrecht

We werken het overzicht steeds bij. Het is daardoor zo actueel mogelijk.

Hulp en contact Privacy

Telefoon

14 030

E-mail

gegevensbescherming@utrecht.nl