Camera's en privacy

We zetten camera’s in voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld om in kaart te brengen hoe het verkeer doorstroomt, om gemeentelijke eigendommen te beschermen, om de openbare orde te handhaven of om de milieuzone te controleren.

De gemeente weet dat camera’s de privacy van inwoners kan schenden. Daarom maken we altijd een goede afweging tussen het doel van de camera en de privacy van het publiek.

Wij nemen bijvoorbeeld de volgende maatregelen.

  • De scherpte van de beelden stemmen wij af op het doel van de camera. Bij verkeerstellingen willen we alleen weten hoeveel auto’s ergens rijden. We gebruiken dan onscherp beeld, zodat personen en kentekens niet herkenbaar zijn.
  • We gebruiken technologie om gegevens weg te halen. Of om alleen gegevens die we nodig hebben zichtbaar te maken.
  • Camerabeelden worden niet langer bewaard dan nodig is. Na korte tijd vernietigen zij de beelden. Alleen beelden waarop bepaalde gebeurtenissen te zien zijn, kunnen langer worden bewaard. Bijvoorbeeld voor het doen van aangifte of strafrechtelijk onderzoek.
  • De functionaris voor de gegevensbescherming controleert hoe de camera’s gebruikt worden.

Camera's van ondernemers

Ook ondernemers in de stad gebruiken camera’s, bijvoorbeeld om hun personeel of eigendommen te beschermen. Deze camera’s mogen geen openbare ruimte filmen (openbare ruimte is bijvoorbeeld: de straat, de stoep, het fietspad, pleinen). Filmt een camera toch de openbare ruimte? Dan moet de ondernemer de camera melden bij de gemeente. Deze meldplicht staat in de Privacyverordening (artikel 8).

Aanmelden camera

Hebt u vragen over de meldplicht camerabewaking of over het invullen van het meldformulier? Neem dan contact op met de gemeente op telefoonnummer 14 030.

Register camera's gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht maakt een overzicht van camera's in de stad die de openbare weg filmen. Dit is het ‘Register camera’s gemeente Utrecht’. De gegevens in het register ziet u op de kaart met camera's. De gegevens zijn ook beschikbaar als set open data.

Camera’s die in het register staan zijn:

  • camera’s van de gemeente zelf. Deze gebruiken we voor openbare orde en veiligheid, verkeersdoorstroming en de bewaking van gemeentelijke eigendommen
  • camera’s van ondernemers die ook zijn gericht op de openbare weg. De ondernemer heeft deze gemeld aan de gemeente Utrecht

We werken het overzicht steeds bij. Het is daardoor zo actueel mogelijk.

Camera's voor openbare orde

We gebruiken ook camera’s om ervoor te zorgen dat ernstige overlast, criminaliteit en ordeverstoring minder worden. Lees meer over dit cameratoezicht.

Hulp en contact Privacy

Telefoon

14 030

E-mail

gegevensbescherming@utrecht.nl