Privacy Camera's

De gemeente Utrecht zet camera’s in voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Voor dat doel staan er bijvoorbeeld camera’s in de binnenstad. Maar ook worden camera’s gebruikt om verkeersdoorstroming in kaart te brengen, ter bescherming van gemeentelijke eigendommen of voor de werking van de milieuzone.

De gemeente is zich er zeer bewust van dat cameratoezicht een inbreuk maakt op de privacy van het publiek. Daarom gebruiken wij camera’s alleen als er een goede afweging heeft plaatsgevonden tussen het doel dat de camera dient en de privacy van het publiek. Wij treffen bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

  • De scherpte van de beelden stemmen wij af op het doel van de camera: bij verkeerstellingen is alleen het aantal auto’s van belang. Het beeld wordt daarom zo onscherp gemaakt dat personen en kentekens niet herkenbaar zijn of er wordt technologie ingezet om deze gegevens weg te halen.
  • Voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid heeft de gemeenteraad een maximum aantal camera’s vastgesteld. Er mogen geen nieuwe camera’s bijkomen zonder toestemming van de gemeenteraad.
  • Camerabeelden worden niet langer opgeslagen dan nodig is. Beelden waarop geen incidenten te zien zijn worden daarom na korte termijn vernietigd.
  • De Functionaris voor de Gegevensbescherming houdt toezicht op de inzet van camera’s. Er worden geen camera’s ingezet als de Functionaris voor de Gegevensbescherming daar geen toestemming voor geeft.

Het gebruik van camera's door de gemeente is verder uitgewerkt in het Beleidskader cameratoezicht.

Camera's van ondernemers

Ook ondernemers in de stad maken gebruik van camera’s, bijvoorbeeld ter bescherming van hun personeel of eigendommen. Op het moment dat die camerabewaking ook beelden filmt van de openbare ruimte (kort gezegd: de straat, de stoep, het fietspad, pleinen etc.) geldt een verplichting om deze camerabewaking te melden bij de gemeente. De gemeente is immers eigenaar van de openbare ruimte. Deze meldplicht is opgenomen in artikel 8 van de Privacyverordening.

Aanmelden camera

Om een camera te melden bij de gemeente beantwoordt u verschillende vragen (pdf, 344 kB) over de camera en het beheerproces eromheen. De antwoorden op de vragen mailt u naar websiteprivacy@utrecht.nl. Om het invullen te vergemakkelijken gebruikt u de toelichting (pdf, 316 kB) op het meldformulier.

Hebt u vragen over de meldplicht camerabewaking of over het invullen van het meldformulier, neem dan contact op met de gemeente op telefoonnummer 14 030.

Register camera's gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht bouwt aan een overzicht van camera's in de stad waarmee de openbare weg wordt gefilmd. Dit is het ‘Register camera’s gemeente Utrecht’. De gegevens in het register zijn op de kaart te zien en beschikbaar als open data set. Camera’s die hierin opgenomen worden zijn:

  • Camera’s van de gemeente zelf die ingezet worden voor verschillende doeleinden, zoals openbare orde en veiligheid, verkeersdoorstroming en de bewaking van gemeentelijke eigendommen.
  • Camera’s van ondernemers die ook zijn gericht op de openbare weg en die door de ondernemer zijn gemeld aan de gemeente Utrecht.

Het overzicht wordt doorlopend bijgewerkt om een zo actueel mogelijk beeld te schetsen.

Hulp en contact privacy

Telefoon

14 030

E-mail

privacywebsite@utrecht.nl