Regels en begrippen rondom privacy

Rondom privacy gelden landelijke en gemeentelijke regels. Ook leggen we hier een paar begrippen uit die met privacy te maken hebben.

Regels

De Europese regels (AVG)

Sinds 25 mei 2018 zijn er Europese regels over hoe we met persoonsgegevens om moeten gaan. Deze Europese verordening heet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verordening geldt in alle landen van de EU. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de AVG.  

De gemeentelijke regels

De manier waarop de gemeente Utrecht omgaat met uw persoonsgegevens hebben wij vastgelegd in eigen regels. Dat is de gemeentelijke privacyverordening. Deze verordening is een uitwerking van de AVG. Er staat bijvoorbeeld in hoe de gemeente omgaat met datalekken en cameratoezicht. Ook staat erin hoe we ervoor zorgen dat we ons aan de regels over privacy houden.

Begrippen

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de landelijke toezichthouder op het gebied van privacy. Denkt u dat de gemeente ten onrechte uw persoonsgegevens verwerkt of de verkeerde gegevens? Dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht doorgeven. Doe dat pas als u er samen met de gemeente niet uitkomt.

Datalek

Bij een datalek komen persoonsgegevens terecht bij iemand die geen toegang tot deze gegevens mag hebben. Of gegevens raken kwijt zonder dat er een kopie van deze gegevens is gemaakt. Het kan ook gaan om onrechtmatige verwerking van gegevens. Onder Privacymelding vindt u meer informatie.

Functionaris voor de gegevensbescherming

De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijk toezichthouder op het beleid voor privacy en informatiebeveiliging van de gemeente. De FG controleert of de gemeente zich houdt aan de regels over persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Maar ook bijvoorbeeld foto's. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over persoonsgegevens.

Tracking

Tracking betekent het verzamelen van gegevens uit datadragers. Datadragers zijn bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablets en laptops.

Verwerken

Onder het verwerken van persoonsgegevens valt eigenlijk alles wat je met gegevens kunt doen. Zoals verzamelen, opslaan, aanpassen, opzoeken, inzien, weggooien.

Verwerker

Een verwerker is een persoon of organisatie die persoonsgegevens verwerkt namens de gemeente Utrecht. Bijvoorbeeld de drukker van de stempassen. Met een verwerker sluiten wij altijd een 'verwerkersovereenkomst' af. Daarin staan voorwaarden om de beveiliging van de persoonsgegevens te verzekeren.

Verwerkingsverantwoordelijke

In de gemeente Utrecht is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Of alleen de burgemeester als het om de openbare orde gaat. Dit betekent dat het college bepaalt wat er met de gegevens gebeurt. We verschuiven deze verantwoordelijkheid naar de managers die dichter bij de werkzaamheden staan. Dat zijn de afdelingshoofden, die bij ons 'integraal resultaatverantwoordelijke managers' (IRM’ers) heten.

Hulp en contact Privacy

Telefoon

14 030

E-mail

gegevensbescherming@utrecht.nl