Privacy Register verwerkingen

Binnen de gemeente Utrecht voeren we taken uit waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. Om inzicht te geven in het gebruik van deze gegevens stellen wij een register van verwerkingen op. Hierin staat voor welk doel we welke gegevens gebruiken.

Let op: het online register is nog niet volledig. De komende tijd vullen we het aan.

Zoek in het register

Verantwoordelijk

Binnen de gemeente Utrecht is het college van Burgemeester en Wethouders (of alleen de Burgemeester als de het de openbare orde betreft) verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens.

Functionaris voor de gegevensbescherming

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke toezichthouder op het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen De persoonsgegevens die de gemeente Utrecht verwerkt, beveiligen we zo goed mogelijk tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hiervoor nemen we alle passende technische en organisatorische maatregelen. Wij volgen hierin de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Privacy Impact Assessment (PIA)

Als we er een nieuwe taak bijkrijgen of er wijzigt een bestaande taak, dan kan dit invloed hebben op het gebruik van persoonsgegevens. Er is dan sprake van een nieuwe verwerking van persoonsgegevens. In de gemeentelijke Privacyverordening staat dat we dan moeten onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn op de privacy. Zo’n onderzoek heet een Privacy Impact Assessment (PIA). De resultaten van die PIA nemen we op in het register van verwerking.

Hulp en contact privacy

Telefoon

14 030

E-mail

websiteprivacy@utrecht.nl