Register verwerkingen

De gemeente Utrecht heeft taken waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. In het Register verwerkingen leggen we vast hoe we deze gegevens verwerken. Daarin kunt u opzoeken voor welk doel we welke gegevens gebruiken.

We hebben in het register verwerkingen van persoonsgegevens opgenomen. We willen graag zo volledig mogelijk zijn. Denkt u dat er iets mist? Bel dan naar 14 030 of stuur een e-mail naar fg@utrecht.nl.

Zoek in het register

Verantwoordelijken

Binnen de gemeente Utrecht is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens. Voor de openbare orde is alleen de burgemeester verantwoordelijk.

Beveiliging van gegevens

De gemeente Utrecht beveiligt persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hiervoor nemen we alle passende technische en organisatorische maatregelen. Wij houden ons aan de richtlijnen voor gegevensbescherming die voor gemeenten gelden.

Privacy Impact Assessment (PIA)

Soms krijgt de gemeente een nieuwe taak of verandert een bestaande taak. Dat kan invloed hebben op het gebruik van persoonsgegevens. Er is dan sprake van een nieuwe verwerking van persoonsgegevens. We moeten onderzoeken in dat geval wat de gevolgen van deze taak zijn op de privacy. Zo’n onderzoek heet een 'gegevensbeschermingseffectbeoordeling' of Data protection Impact Assessment (DPIA). De resultaten van die DPIA nemen we op in het Register van verwerkingen.

Hulp en contact Privacy

Telefoon

14 030

E-mail

gegevensbescherming@utrecht.nl