Privacy Register verwerkingen

Binnen de gemeente Utrecht voeren we taken uit waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. Om inzicht te geven in het gebruik van deze gegevens stellen wij een register van verwerkingen op. Hierin staat voor welk doel we welke gegevens gebruiken.

Let op: het online register is nog niet volledig. De komende tijd vullen we het aan.

Zoek in het register

Verantwoordelijk

Binnen de gemeente Utrecht is het college van Burgemeester en Wethouders (of alleen de Burgemeester als de het de openbare orde betreft) verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens.

Functionaris voor gegevensbescherming

De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke toezichthouder op het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente. De persoonsgegevens die de gemeente Utrecht verwerkt, beveiligen we zo goed mogelijk tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hiervoor nemen we alle passende technische en organisatorische maatregelen. Wij volgen hierin de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Privacy Impact Assessment (PIA)

Krijgt de gemeente er een nieuwe taak bij of wijzigt er een bestaande taak? Dan kan dit invloed hebben op het gebruik van persoonsgegevens. Er is dan sprake van een nieuwe verwerking van persoonsgegevens. In de gemeentelijke Privacyverordening staat dat we moeten onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn op de privacy. Zo’n onderzoek heet een 'gegevensbeschermingseffectbeoordeling' of Data protection Impact Assessment (DPIA). De resultaten van die DPIA nemen we op in het register van verwerking.

Hulp en contact privacy

Telefoon

14 030

E-mail

privacywebsite@utrecht.nl