Privacy Zo gaat de gemeente om met privacy

De gemeentelijke Privacyverordening

De manier waarop de gemeente Utrecht omgaat met uw persoonsgegevens hebben wij vastgelegd in een gemeentelijke Privacyverordening. Deze verordening is een nadere uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bevat onder meer bepalingen over datalekken, cameratoezicht en het toezicht op de naleving van de privacyregelgeving.

Daar waar de gemeente persoonsgegevens gebruikt die niet herleidbaar mogen zijn tot personen (bijvoorbeeld bij het gebruik van Big data) vindt eerst dataminimalisatie plaats (er worden zo min mogelijk gegevens verzameld). Vervolgens wordt anonimiseren zoveel mogelijk toegepast (persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd). Alleen als het noodzakelijk is om datasets te vergelijken wordt 'pseudonimiseren' toegepast (het persoonsgegeven wordt vervangen door een pseudoniem).

Enkele onderwerpen die spelen binnen de gemeente Utrecht:

Big data en tracking

De gemeente Utrecht maakt ook gebruik van nieuwe technologie├źn, zoals Big data en tracking. Voor het optimaal uitvoeren van bepaalde taken kan het nodig zijn om Big data en tracking te gebruiken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het opslaan van gegevens over de aanwezigheid van mobiele telefoons om grote publieksstromen of verkeersstromen te monitoren en in goede banen te leiden, bijvoorbeeld tijdens Koningsdag. Zo wordt de veiligheid van de burgers vergroot. Het gebruik van big data en tracking mag echter niet leiden tot schending van de privacy. Daarom zijn hiervoor voorwaarden opgenomen in de gemeentelijke Privacyverordening. Uitgangspunt van deze gegevensverwerking is dat zo min mogelijk gegevens worden opgeslagen en deze gegevens geanonimiseerd worden. Als dit niet mogelijk is worden de gegevens gepseudonimiseerd. Dat betekent dat we persoonsgegevens omzetten in iets wat niet meer direct herleidbaar is tot een persoon.

Open data

De gemeente Utrecht verzamelt verschillende soorten gegevens om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Zoals geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of allerlei gegevens over de stad. Deze informatie kan waardevol en interessant zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Zij kunnen hiermee bijvoorbeeld applicaties en websites ontwikkelen. Daarom stelt de gemeente Utrecht deze data zo veel en zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar. Bij open data gaat het alleen over informatie die openbaar gemaakt mag worden en dus nooit over gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Meer informatie over open data vindt u op Utrecht Open Data.

Afvalpas

In bepaalde wijken van de gemeente Utrecht wordt afval verzameld in een ondergrondse container die toegankelijk is met een afvalpas. Deze wordt uitgegeven aan een adres. Voor deze pas worden uitsluitend het pasnummer en het adres opgeslagen. Met de pas is slechts een beperkt aantal containers toegankelijk. Er worden geen gebruiksgegevens van containers aan adressen gekoppeld. In een privacyverklaring geven wij meer uitleg over het gebruik van persoonsgegevens voor de uitgifte van een afvalpas.

Hulp en contact privacy

Telefoon

14 030

E-mail

privacywebsite@utrecht.nl