Privacy Zo gaat de gemeente om met privacy

Uw gegevens

We zijn wettelijk verplicht bepaalde gegevens van u te bewaren. Behalve een wettelijke reden, is er ook een functionele reden. Wij kunnen u bijvoorbeeld een stempas voor verkiezingen sturen doordat we uw adresgegevens hebben.

Soms moeten wij uw gegevens met andere organisaties delen, zoals de Belastingdienst of het UWV. Wat wij precies met uw gegevens doen en hoe lang we ze bewaren, kunt u opzoeken in het Register verwerkingen.

De gemeentelijke privacyverordening

De manier waarop de gemeente Utrecht omgaat met uw persoonsgegevens, hebben wij vastgelegd in een gemeentelijke Privacyverordening. Deze verordening is een uitwerking van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er staat bijvoorbeeld in hoe de gemeente omgaat met datalekken en cameratoezicht. Ook staat erin hoe we ervoor zorgen dat we ons aan de regels over privacy houden.

Toezicht op privacy

Functionaris persoonsgegevens

Bij de gemeente Utrecht werkt een Functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG controleert of de gemeente zich houdt aan de privacywet. De FG kan:

  • informatie verzamelen over gegevensverwerkingen binnen de gemeente
  • deze verwerkingen analyseren en beoordelen of ze aan de wet voldoen 
  • informatie, adviezen en aanbevelingen geven aan de organisatie

De FG voert zijn taken onafhankelijk uit. Dat wil zeggen dat hij geen inhoudelijke aanwijzingen krijgt van het bestuur.

Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht op de omgang met persoonsgegevens. De AP controleert of organisaties zich aan de privacywet houden. Ook geeft de AP uitleg over de privacywet. Op de website van de AP staat veel informatie over privacy in begrijpelijke taal.

Hebt u naar aanleiding van de informatie op deze website een vraag over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Voor een specifieke vraag kunt u het beste contact opnemen met het betreffende organisatieonderdeel dat deze verwerking uitvoert. Dit kunt u doen door contact op te nemen met uw contactpersoon, of door te bellen met ons algemene telefoonnummer: 14 030.

Functionaris gegevensbescherming

Bent u het niet eens met het antwoord dat u bij een organisatieonderdeel krijgt, of komt u er niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming (FG):

  • Dhr. Hans van Impelen 
  • E-mailadres: fg@utrecht.nl 
  • Postadres: Gemeente Utrecht, Functionaris voor gegevensbescherming, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Autoriteit persoonsgegevens

Komt u er zowel met het organisatieonderdeel als met onze FG niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor vragen kunt u de AP bellen tijdens het telefonische spreekuur. Valt u iets op over hoe organisaties omgaan met privacy? Dan kunt u ook een tip doorgeven aan de AP.

Enkele onderwerpen die spelen binnen de gemeente Utrecht

Afval

In sommige wijken van de gemeente Utrecht verzamelen inwoners afval in een ondergrondse container. Hiervoor hebt u een afvalpas nodig. U krijgt 1 pas per adres. Met de pas krijgt u toegang tot een aantal containers.

Utrecht heeft openbare ondergrondse containers waar u 7 dagen in de week uw afval kwijt kunt. Vanaf 1 januari 2020 kunt u een groot deel van de ondergrondse containers openen zonder afvalpas. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij u de ondergrondse containers niet zonder pas kunt gebruiken. Voor deze pas bewaren wij alleen het pasnummer en het adres. De container slaat geen pasnummers op. Wij bewaren dan ook geen gegevens over hoe u de pas gebruikt. In een privacyverklaring geven wij meer uitleg over het gebruik van persoonsgegevens voor de afvalpas.

Big data en tracking

De gemeente Utrecht maakt gebruik van nieuwe technologie├źn, zoals big data en tracking. Op Koningsdag bijvoorbeeld slaat de gemeente op hoeveel mobiele telefoons in een bepaald gebied gebruikt worden. Daarmee kunnen we grote groepen mensen en verkeer in goede banen leiden. Dat vergroot de veiligheid van inwoners.

Big data en tracking mogen de privacy niet beschadigen. Daarom slaan we zo min mogelijk gegevens op. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet tot personen te herleiden. Is dit niet mogelijk? Dan verwerken we de gegevens onder een pseudoniem. Dat betekent dat we persoonsgegevens omzetten in iets wat niet meer direct te herleiden is tot een persoon.

Open data

Bij open data gaat het niet om persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld om geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken en allerlei gegevens over de stad. We verzamelen deze gegevens om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

Deze informatie kan waardevol en interessant zijn voor mensen buiten de gemeente, zoals bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Zij kunnen hiermee bijvoorbeeld apps en websites ontwikkelen. Daarom stelt de gemeente Utrecht deze data zo veel en zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar.

Open data zijn nooit te herleiden tot een persoon. Meer informatie over open data vindt u op Utrecht Open Data.

Hulp en contact Privacy

Telefoon

14 030

E-mail

privacywebsite@utrecht.nl