Begroting en verantwoording

Wat zijn onze plannen, wat kosten ze en hebben we onze doelen bereikt? Deze zaken bespreken we elk jaar met de gemeenteraad. In de verantwoording kijken we terug op de plannen en kosten van het afgelopen jaar. In de voorjaarsnota kijken we naar dit jaar. En in de begroting kijken we naar volgend jaar.

Begroting

De gemeente krijgt veel geld binnen en moet ook veel betalen. Daarom maken we elk najaar een overzicht van alle uitgaven en inkomsten die we het volgende jaar denken te hebben. Dat is de begroting. In de begroting staat wat we willen bereiken, hoe we dat willen doen en wat het kost.

Samenvatting begroting 2024

Begroting 2024

Verantwoording (jaarstukken)

In de verantwoording laten we zien wat we het afgelopen jaar hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Via de jaarstukken leggen we verantwoording af aan de gemeenteraad over ons werk.

Samenvatting verantwoording 2022

Verantwoording 2022

Voorjaarsnota

Wat gaan we het komende jaar doen en wat gaat dat kosten? Het college vertelt dat in de voorjaarsnota. De gemeenteraad neemt een besluit over deze plannen. Daarna werkt het college de plannen uit in de begroting.

Samenvatting voorjaarsnota 2023

Voorjaarsnota 2023

Overzicht financiële documenten

Op deze site vindt u de financiële documenten van gemeente Utrecht.

Bekijk overzicht financiële documenten (Planning en Control portaal)

Open spending

Op de site Open spending kunt u zoeken in alle open financiële data van gemeente Utrecht. Niet alles is te zien, vanwege de privacywetgeving. U kunt bijvoorbeeld wel zien wat de elektriciteitskosten van een sporthal zijn of hoeveel trouwboekjes van gewoon leer en kunstleer kosten.

Oudere documenten nodig?

Oudere documenten over begroting, verantwoording en voorjaarsnota vindt u in ons webarchief, op deze zelfde pagina.

  • Het webarchief bewaart informatie op datum. Vul een datum in via de kalender links bovenin. Daarna gaat u naar deze pagina via het menu. Daar vindt u de documenten van vorige jaren.
  • Documenten van de Voorjaarsnota 2011 tot en met de tweede Bestuursrapportage 2015 zijn in 1 keer digitaal opgeslagen. Dit gebeurde op 10 november 2016. Zoekt u een document uit de periode 2011-2015? Vul dan in het webarchief de datum 9 november 2016 in. Daarna gaat u naar deze pagina en daar vindt u de documenten van 2011-2015.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl