Begroting en verantwoording

Hier vindt u alle informatie over de begroting van de gemeente Utrecht. De programmabegroting kent 3 belangrijke momenten: de voorjaarsnota, de programmabegroting en de eindverantwoording.

Vanaf de jaarstukken 2016 worden de programmabegroting en de verantwoording ook online gepubliceerd.

Direct naar Portal Begroten en Verantwoorden en Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) 2021 (+ voorgaande jaren MPSO)

Voorjaarsnota en Eerste bestuursrapportage

Voorjaarsnota 2022 en Eerste bestuursrapportage

Taskforce Maatschappelijke Effecten Corona “Samenwerken aan een veerkrachtige stad”

Taskforce Maatschappelijke Effecten Corona “Samenwerken aan een veerkrachtige stad”

Begroting, (technische) begrotingswijzigingen en subsidiestaten

Begroting 2023

Jaarstukken (verantwoording)

Jaarstukken 2021

Open spending

Op de site Open spending kunt u zoeken in alle open financiële data van gemeente Utrecht. Niet alles is te zien, vanwege de privacywetgeving. U kunt bijvoorbeeld wel zien wat de elektriciteitskosten van een sporthal zijn of hoeveel trouwboekjes van gewoon leer en kunstleer kosten.

Oudere documenten nodig?

Cyclusdocumenten van voorgaande jaren vindt u in ons webarchief. Het webarchief archiveert op datum. Op 10 november 2016 is dat in 1 keer gebeurd voor de documenten voorjaarsnota 2011 tot en met de tweede bestuursrapportage 2015. Bent u op zoek naar een van deze documenten, dan vult u in het webarchief de datum van 9 november 2016 in. Vervolgens gaat u naar deze pagina en zult u de documenten vinden. Bent u op zoek naar nieuwere documenten? Dan zoekt u op een datum of periode waarop deze online hebben gestaan.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl