Chw ontwerpbestemmingsplan De Meern Noord

Vanaf 15 december kunt u uw mening geven over het ‘Chw ontwerpbestemmingsplan De Meern Noord’

De gemeente Utrecht heeft een nieuw Chw ontwerpbestemmingsplan de Meern Noord gemaakt. De digitale naam van dit ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0344.BPDEMEERNNOORD-ON01.

Plangebied

Het plangebied is het gebied waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat. Het plangebied ligt in het westen van de stad en bestaat uit de wijk ’t Weer. Het plangebied wordt in het westen begrensd door de Europaweg. In het zuiden vormt de Zandweg en de aangrenzende Leidse Rijn de grens. Aan de oostzijde wordt het plangebied grotendeels begrensd door de achterzijde van de percelen aan de Woerdlaan. Tot slot wordt de noordgrens door de waterpartij onder de Kuinderboslaan en de Emikkerboslaan begrensd.

Doel

Het Chw ontwerpbestemmingsplan De Meern Noord bevat een nieuwe regeling. Deze regeling heeft als doel om de leefomgeving in het plangebied te beheren. Momenteel geldt voor het plangebied de beheersverordening ‘De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen’. Met deze nieuwe regeling wordt de beheersverordening van nu veranderd naar een Chw bestemmingsplan. Dit heeft de volgende doelen:

 • het hetzelfde maken van de regels;
 • aansluiten op het toekomstige omgevingsplan;
 • het beleidsneutraal omzetten van de regels van de beheersverordening. Dit houdt in dat het nieuwe bestemmingsplan het bestaande gebruik en de bestaande bouwmogelijkheden blijft mogelijk maken. Door nieuwe termen uit de Omgevingswet en het gebruiken van nieuwe standaarden en begrippen kunnen er enkele kleine verschillen zijn tussen de regels van de beheersverordening en dit Chw bestemmingsplan. Deze veranderingen hebben geen bijzondere gevolgen voor de bestaande gebruiks- en bouwrechten.

Het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u bekijken van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024, op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan);
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar Chw bestemmingsplan De Meern Noord;
 • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze Chw ontwerpbestemmingsplan De Meern Noord
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14 030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de pagina  Bestemmingsplannen. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op de website Overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig