Chw ontwerpbestemmingsplan Maximapark

De gemeente Utrecht heeft een nieuw Chw ontwerpbestemmingsplan Máximapark gemaakt. De digitale naam van dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0344.BPCHWMAXIMAPARK-ON01. 

Plangebied

Het plangebied ligt in het westen van de stad en bestaat uit het Máximapark en een deel van de bebouwing wat grenst aan het Máximapark. Het plangebied wordt in het westen grotendeels begrensd door de woonwijken ten westen van het Máximapark en de Europaweg. In het noorden is het plangebied gelegen tot aan de Liesveldse Wetering. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de Robert Planquettelaan, de Enghlaan, de Max Ernstlaan en de Parkzichtlaan. In het zuiden vormt de Burgemeester Middelweerdbaan de grens van het plangebied.

Doel

Het Chw ontwerpbestemmingsplan Máximapark bevat een nieuwe regeling. Deze regeling heeft als doel om de leefomgeving in het plangebied te beheren. Momenteel geldt voor het Máximapark de beheersverordening ‘De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen’. Met deze nieuwe regeling wordt de beheersverordening van nu veranderd naar een Chw bestemmingsplan. Dit heeft de volgende doelen: 

  • het hetzelfde maken van de regels
  • aansluiten op het toekomstige omgevingsplan
  • voor het grootste deel het beleidsarm omzetten van de regels van de beheersverordening. Dit houdt in dat het nieuwe bestemmingsplan het bestaande gebruik en de bestaande bouwmogelijkheden blijft mogelijk maken
  • enkele verfijningen aanbrengen zodat de planologische situatie beter aansluit bij de huidige situatie. Zo zijn er enkele gebieden rondom het Máximapark opgenomen die buiten de beheersverordening vielen, zijn bepaalde functies (bestemmingen) aangepast vanwege bijvoorbeeld verleende vergunningen en zijn het bestaande evenemententerrein, het Lint en de Parkpergola opgenomen.

Het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u bekijken van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan)
  • op Ropubliceer waar u kunt doorklikken naar Chw bestemmingsplan Máximapark
  • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit op 3 manieren doen:

1. Per brief

Schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar: 

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Schrijf daarbij: zienswijze Chw ontwerpbestemmingsplan Máximapark

2. Via een gesprek

Wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).

3. Digitaal via DigiD

U kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op deze website. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan
De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig