Nationale windturbinebepalingen leefomgeving

U kunt uw mening geven over de Nationale windturbinebepalingen leefomgeving.

In 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een rechtszaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid. Door die uitspraak kunnen we de algemene milieuregels voor windturbines van het rijk niet gebruiken. Want er is voor het vaststellen van deze regels geen milieueffectrapportage uitgevoerd. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt daarom nationale windturbinebepalingen leefomgeving op.

Ontwerpbesluit en milieueffectrapport Nationale Windturbinepalingen Leefomgeving

Van donderdag 12 oktober tot en met woensdag 22 november 2023 kunt u het ontwerpbesluit en milieueffectrapport bekijken op het Platform Participatie van de Rijksoverheid. Een bericht is 11 oktober 2023 gepubliceerd in de Staatscourant en 12 oktober in de Telegraaf. Er zijn ook online informatiebijeenkomsten. Meer over de bijeenkomsten leest u ook op het Platform Participatie.

Uw mening geven

U kunt van donderdag 12 oktober tot en met woensdag 22 november 2023 uw mening geven over het ontwerpbesluit en milieueffectrapport. Dat doet u door een zienswijze in te dienen. Dat kan digitaal, schriftelijk en mondeling. Op het Platform Participatie leest u hoe u een zienswijze indient.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig