Ontwerpbestemmingsplan Westflank Zuid, stationsgebied 1e herziening

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan ('Westflank Zuid, Stationsgebied 1e herziening’) gemaakt. De digitale naam van dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan is
NL.IMRO.0344.BPWESTFLZUI1EHER-ON01.

Plangebied

Het plangebied is het gebied waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat. Het plangebied is gelegen ten zuidwesten van station Utrecht Centraal. Het plangebied is begrensd door het Beatrixgebouw aan de noordkant, het spoor en de Moreelsebrug aan de oostkant, de Rabobank aan de zuidkant en de Croeselaan aan de westkant.

Doel

Het doel van het (ontwerp)bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van de ontwikkeling van fase 2 en 3 rond het bestaande Rijkskantoor de Knoop (fase 1) conform het geactualiseerde Stedenbouwkundig Plan De Knoop fase 2 en 3 (november 2022). Het gaat om de ontwikkeling van:

Fase 2: 2 gebouwen aan de spoorzijde met:

 • Kantoren voor maximaal 38.500 m2 bruto vloeroppervlakte (b.v.o.).
 • Plintfuncties met een publieksgericht karakter, voor minimaal 1.500 m2 b.v.o..
 • De mogelijkheid voor een stadslobby. Dit is een openbare ontmoetingsplaats voor onder meer medewerkers, bewoners en bezoekers.
 • Een parkeerkelder voor de auto’s en fietsen van de gebruikers van het gebouw. Deze parkeerkelder biedt ook ruimte voor uitbreiding van de openbare fietsenstalling ‘de Knoop’ (bij de Moreelsebrug). 

Fase 3: 1 gebouw aan de Croeselaan met:

 • Kantoren: maximaal 14.000 m2 b.v.o..
 • 70 tot 100 woningen: minimaal 7.000 m2 b.v.o. in het middenhuur segment. 
 • Plintfuncties met een publieksgericht karakter: minimaal 1.000 m2 b.v.o.. 
 • Het huidige restaurant ‘The Green House’ en de parkeerplaatsen verdwijnen. 

Geen milieueffectrapport (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapport (een MER) opgesteld te worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in het m.e.r.-beoordelingsbesluit. 

Het ontwerpbestemmingsplan en de besluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan en het besluit om geen milieueffectrapport (MER) op te stellen, kunt u bekijken van vrijdag 24 november 2023 tot en met donderdag 4 januari 2024 op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het ontwerpbestemmingsplan);
 • De gemeentelijke site Ropubliceer waar u kunt doorklikken naar het ontwerpbestemmingsplan en het besluit over het milieueffectrapport;
 • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 24 november 2023 tot en met donderdag 4 januari 2024 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit op 3 manieren doen.

1. Per brief

Schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar: 

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Westflank Zuid, Stationsgebied 1e herziening’.

2. Via een gesprek

Wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt). 

3.  Digitaal via DigiD

U kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op deze website. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig