Bestuur en organisatie Gemeenteberichten

Een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. De gemeente Utrecht neemt jaarlijks duizenden besluiten over zaken die betrekking kunnen hebben op uw buurt.

Op de hoogte blijven?

De aanvragen en besluiten die de gemeente neemt, vindt u op overuwbuurt.overheid.nl. Wilt u op de hoogte blijven van wat er in uw omgeving speelt?


Kies voor e-mails of een app 

Wat valt er onder de officiële bekendmakingen?

Onder deze officiële bekendmakingen vallen bijvoorbeeld ook verordeningen. In een verordening staan de regels waaraan bewoners en bedrijven in de stad zich moeten houden. De officiële bekendmakingen van de gemeente Utrecht bevatten de volgende aanvragen en besluiten:

 • aanwijzingsbesluiten
 • agenda en notulen commissie Welstand en Monumenten
 • beleidsregels
 • bestemmingsplannen
  (deze bekendmakingen staan ook op de pagina Nieuwe bestemmingsplannen)
 • evenementenvergunningen
 • ontheffingen
 • ontwerpbesluiten (voorafgaand aan ter inzage legging)
 • omgevingsvergunningen (bouwen, slopen, milieu en dergelijke)
 • verkeersbesluiten
 • verordeningen (waaronder ook de Algemene Plaatselijke Verordening)

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur