Gemeenteberichten

Een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. De gemeente Utrecht neemt jaarlijks duizenden besluiten over zaken die betrekking kunnen hebben op uw buurt.

Op de hoogte blijven?

De berichten staan op de website van de overheid. Ze gaan bijvoorbeeld over aangevraagde vergunningen, bouwplannen en nieuwe regels.

Bekijk berichten over uw buurt

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in uw omgeving speelt?

Meld u aan voor de e-mailservice

Waar gaan gemeenteberichten over?

De officiële bekendmakingen van de gemeente Utrecht gaan over de volgende aanvragen en besluiten:

 • aanwijzingsbesluiten
 • agenda en notulen commissie Welstand en Monumenten
 • beleidsregels
 • omgevingsplan en bestemmingsplannen
  (deze berichten staan ook op de pagina Verandering van omgevingsplan of bestemmingsplan)
 • evenementenvergunningen
 • ontheffingen
 • ontwerpbesluiten (voorlopige besluiten)
 • omgevingsvergunningen (voor bijvoorbeeld bouwen, slopen, milieu)
 • verkeersbesluiten
 • verordeningen, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening
  (in een verordening staan regels waaraan bewoners en bedrijven zich moeten houden)

Niet meer in de krant

De gemeenteberichten staan niet meer in de huis-aan-huisbladen, maar op overheid.nl. Van de berichten in de krant maakten we tot juli 2021 pdf-bestanden. Deze oude bestanden kunt u nog steeds bekijken in het webarchief. Verplichte bekendmakingen blijven ook bewaard op de landelijke website met bekendmakingen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur